Zmiana administracyjna w procesie certyfikacji dla ISO 22000:2018, FSSC 22000, FAMI QS

Niniejszym informujemy o zmianie administracyjnej w procesie certyfikacji na zgodność z ISO 22000:2018 oraz/lub FSSC oraz/lub FAMI QS w DNV.

Aby umożliwić lepszą harmonizację w ramach DNV, przenieśliśmy akredytacje dla ISO 22000:2018, FSSC 22000, FAMI QS do naszego działu Global Food & Beverage HUB we Włoszech. Wraz z tą zmianą organ akredytacyjny dla wyżej wspomnianej usługi został przeniesiony do Accredia.

Z powodu zmiany DNV wystawia nowe certyfikaty z uwzględnieniem nowego adresu biura DNV [DNV Business Assurance Italy SRL] oraz danymi dotyczącymi akredytacji [Accredia]. Nowy certyfikat zastępuje aktualny certyfikat. 

Nie ma to żadnego wpływu na certyfikację, ponieważ zmiana nie dotyczy procesu zarządzania technicznego programem certyfikacji ani jego obsługi. Termin ważności certyfikatu nie ulega zmianie, a certyfikat pozostaje w mocy do momentu wygaśnięcia.

Podsumowując, nie musicie podejmować żadnych działań, z wyjątkiem prezentacji nowego certyfikatu po jego otrzymaniu.  

Jednak w razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt ze swoim lokalnym biurem DNV.

The module failed to load