Other sectors

Zgłaszanie uwag do ISO/DIS 45001.2 rozpoczęte

OHSAS 18001

W toku prac nad drugą wersją roboczą ISO/DIS 45001.2, przeanalizowano i wzięto pod uwagę 3000 uwag zebranych w wyniku pierwszej tury głosowania. Efekty drugiego przeglądu będą miały wpływ na ostateczny kształt dokumentu.

Głosowanie nad pierwszym projektem, które miało miejsce w maju 2016, zakończyło się niepowodzeniem, jednak przyniosło około 3000 uwag. Następnie miały miejsce cztery spotkania, podczas których omówiono wszystkie zgłoszone komentarze, a następnie wypracowano spójny, poprawiony tekst drugiego projektu normy.

Główne zmiany, jakie pojawiły się w drugim projekcie w stosunku do pierwszej wersji dokumentu, to:

  • zwiększenie stopnia zbieżności z wymaganiami ISO 14001:2015
  • dopracowanie najważniejszych definicji i poprawa spójności terminologicznej
  • korekta numeracji punktów normy
  • aktualizacja procedury badania incydentów
  • Aneks A został całkowicie przejrzany i zaktualizowany.

Głosowanie nad zgłoszonymi uwagami odbędzie się we wrześniu 2017 r.


Ostateczna wersja normy


Termin publikacji ostatecznej wersji normy ISO 45001 jest uzależniony od następujących okoliczności:

  • Jeśli wszystkie uwagi zgłoszone do drugiego projektu normy uda się w całości przeanalizować podczas spotkania we wrześniu 2017 r., a Komitet Projektu ISO/PC 283 pominie etap FDIS, opublikowanie ostatecznej wersji dokumentu będzie możliwe w listopadzie 2017 r.
  • Jeśli etap FDIS zostanie uznany za konieczny lub jeśli wpłynie dużo uwag, ostateczna publikacja będzie możliwa najwcześniej w lutym 2018 r.

DNV GL - Business Assurance uczestniczy w pracach nad normą zarówno w ramach Niezależnej Międzynarodowej Organizacji ds. Certyfikacji (IIOC), jak też bezpośrednio, poprzez swoich przedstawicieli w Komitecie Projektu.

Co można zrobić teraz?


Aby zapoznać się z głównymi elementami, jakich można się spodziewać w ostatecznym tekście dokumentu, projekt normy można zakupić już teraz na stronie iso.org. DNV GL - Business Assurance organizuje webinaria i sesje informacyjne poświęcone planowanym zmianom. Ponadto, klienci mogą zwracać się do naszych audytorów, którzy chętnie służą pomocą.

Utrzymanie właściwego kierunku ułatwi też nasza metodologia audytowania, Risk Based Certification – Następna Generacja, która charakteryzuje się szerszym spojrzeniem na interesariuszy organizacji, zagrożenia i szanse, pod kątem dalszej optymalizacji systemu zarządzania.

Przez cały ten czas będziemy wspierać naszych klientów, służąc wskazówkami i oferując szkolenia, które zapewnią możliwie najłagodniejszy przebieg procesu przejścia.

Sugerujemy Państwu kontynuowanie aktualnie realizowanego programu i jednoczesne uruchomienie przygotowań mających na celu ułatwienie przestawienia się na stosowanie nowej normy. Jeśli zdecydują się Państwo przejść z normy OHSAS 18001 na ISO 45001, Państwa opiekun z ramienia DNV GL doradzi, jakie działania będą konieczne i kiedy należy je podjąć – mówi Patrick Smink, Audytor Wiodący i osoba odpowiedzialna globalnie w DNV GL - Business Assurance za spełnianie wymagań akredytacyjnych.

2 lipca 2023

Jak podstawowe prawa ludzkiej głupoty mogą pomóc nam w poprawie bezpieczeństwa pracy?

Bezpośrednią motywacją do poruszenia tytułowego tematu w kontekście bhp była lektura niezwykle ciekawego eseju pt. „Podstawowe prawa ludzkiej głupoty”. Jego autor, Carlo Maria Cipolla (1922–2000), włoski ekonomista zajmujący się historią gospodarki i ekonomii, urodził się i umarł w Pawii, studiował ekonomię, potem nauczał na włoskich uniwersytetach, a od 1953 r. był profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. C. Cipolla napisał ten esej i opublikował własnym kosztem w roku 1976 – dla żartu. Nie przypuszczał, że ta krótka rozprawa zdobędzie światowy rozgłos i doczeka się poważnych studiów i opracowań naukowych z użyciem metod analizy statystycznej.

  • Other sectors
6 marca 2023

Sygnalizowanie nieprawidłowości – kiedy taki proces ma szansę na sukces?

Sygnalista. Warto przyswoić sobie to nowe pojęcie, które podobnie jak w wielu innych obszarach współczesnego języka, dostosowującego się do obecnej wrażliwości społecznej, zastępuje pejoratywne określenia osoby przekazującej dowolnej zwierzchności informacje na temat nieprawidłowości, nadużyć lub niezgodnych zachowań innych osób. Używanie dzisiaj innych określeń niż sygnalista jest passé, źle świadczy o osobie je wypowiadającej, jako o niedojrzałej, tkwiącej w przeszłych schematach myślowych, niemających dziś zastosowania. Kim jest więc sygnalista?

  • Other sectors
Zobacz więcej