Zdalne audyty zwiększają efektywność, dostęp i zasięg działania

Zdalne audyty mogą być cennym dodatkiem w działaniach audytowych i certyfikacyjnych organizacji, przyczyniając się do budowy zaufania interesariuszy i klientów.

Audytowanie na odległość pozwala na kontynuowanie działalności zawsze i wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne – zarówno w połączeniu z wizytami osobistymi, jak i wyłącznie wirtualnie. Przy niewielkich lub niemal żadnych nakładach na oprogramowanie i sprzęt, zdalne audytowanie jest dostępne dla wszystkich, a jego rola w zarządzaniu działalnością operacyjną, produktami i łańcuchami dostaw, a także w ich audytowaniu wciąż rośnie.

 – Dzięki dostępnym dziś narzędziom komunikacji, zdalne audytowanie jest z technologicznego punktu widzenia czynnością prostą i dostępną od ręki. W zależności od potrzeb, możemy realizować tę usługę wykorzystując gotowe, już istniejące narzędzia, oprogramowanie domyślne, jak i za pośrednictwem naszej dedykowanej platformy audytowej – mówi Luca Crisciotti, Prezes DNV GL Business Assurance. – Skoncentrowaliśmy się na wypracowaniu trybów pracy i zastosowań gwarantujących jednakowy poziom profesjonalizmu i jakości wszystkich audytów. Ponadto, uwzględniamy wymagania i oczekiwania jednostek akredytujących, właścicieli schematów certyfikacji oraz organów regulacyjnych.

Mimo że audyt zdalny w odbiorze różni się znacząco od badania tradycyjnego, cel jest w obu przypadkach taki sam, natomiast powstająca wartość dodana jest z wielu powodów niemożliwa do uzyskania podczas audytu fizycznego. Zdalne audyty sprzyjają efektywnemu wykorzystaniu czasu, eliminując konieczność dojazdów, czy też pozwalając firmom na podwojenie liczby audytowanych obiektów.  Wyeliminowanie podróży zwiększa też dostępność odległych lokalizacji oraz miejsc niedostępnych z uwagi na występujące w nich zagrożenia.

 – Jesteśmy przy tym przekonani, że o jakości audytu decydują odpowiednie kompetencje i skład zespołu audytującego. Sprzężenie możliwości jakie stwarza audytowanie na odległość z audytem fizycznym umożliwia nam włączenie w razie potrzeby dodatkowych kompetencji. Ponadto, zapewnia dostęp do rzadkich kompetencji specjalistycznych niezbędnych w szczególnych przypadkach lub wymaganych przez organy regulacyjne, pozwalając uniknąć opóźnień i umożliwiając firmom utrzymanie ciągłości działania – wyjaśnia Nicola Privato, Dyrektor ds. operacji globalnych i Dyrektor techniczny DNV GL - Business Assurance. 

Audytorzy DNV GL są szkoleni w zakresie technik audytowania zdalnego, a stosowane procedury są zgodne z obowiązującymi wymaganiami.  Tryb audytu zdalnego może być stosowany w połączeniu z audytem fizycznym, a w określonych przypadkach – jako metoda wyłączna. Ponadto, audytorzy pracujący w terenie mogą się nim posługiwać w celu uzyskania dostępu do obszarów podwyższonego ryzyka lub w celu kontaktowania się z pozostałymi członkami zespołu.