Skip to content

Promy FRS kursujące w obszarze Cieśniny Gibraltarskiej legitymują się Odznaką Zaufania MyCare

Stworzony przez DNV GL protokół MyCare weryfikuje stosowanie rygorystycznych środków higieny i ochrony przed wirusami oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi.

Dzięki przeprowadzonej Ocenie Gotowości MyCare, pasażerowie wszystkich jednostkek FRS pływających po Cieśninie Gibraltarskiej mogą być pewni, że są na nich przestrzegane zaostrzone protokoły higieny i bezpieczeństwa w celu ograniczania ryzyka infekcji. Posiadając Odznakę Zaufania MyCare, przyznaną przez DNV GL - światowego lidera w dziedzinie certyfikacji - FRS zapewnia pasażerom i załogom rzetelną ochronę zdrowia i bezpieczeństwa na wszystkich połączeniach promowych przez Cieśninę.

Deklaracja MyCare przyznana została jednostce promowej Ceuta Jet, obsługującej przewóz pasażerów i pojazdów na linii Algeciras-Ceuta oraz statkom towarowym Kattegat, Tánger Express i Miramar Express pływającym na linii Algeciras-Tanger Med.

Przewidziane protokołem środki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa są bardziej rygorystyczne niż wymagania ustanowione przez władze i obowiązują zarówno na statkach, jak i w biurach oraz strefach wejścia na pokład i tranzytu pasażerów. Jak wyjaśnia Ronny Moriana, dyrektor zarządzający FRS Iberia: Ścisłe stosowanie się do protokołu ma dla nas kluczowe znaczenie, gdyż ponosimy dużą odpowiedzialność wobec kolegów pracujących na pokładach statków, jak i wobec pasażerów. Dlatego dokładamy starań, by środki te były przestrzegane podczas każdego rejsu.

Moriana dodaje, że FRS jest pierwszą hiszpańską linią żeglugową, która przeszła Ocenę Gotowości MyCare i poddała ocenie systemy kontroli ryzyka infekcji na swoich statkach po wybuchu pandemii COVID-19. Podkreśla również zaangażowanie firmy w ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pasażerów i załóg. Ronny Moriana podkreśla, że wysokie standardy, jakie narzuca protokół są stosowane przy każdym wejściu statków armatora w morze, zawsze i bez wyjątku. 

Ocena Gotowości My Care opiera się na normach szpitalnych i systemach zarządzania służących ochronie ludzi, gwarantujących stosowanie procesów doskonalenia i stałego nadzoru, które można zaadaptować do wszelkich zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa. Obsługując ponad 70 000 certyfikatów wydanych na całym świecie, DNV GL współpracuje z firmami z wszystkich branż, a w szczególności sektorem spożywczym, ochrony zdrowia, motoryzacyjnym i lotniczym.

 – W FRS pomyślnie wprowadzono procedury, takie jak ostrzeżenia o obowiązku zachowania dystansu, kontrole temperatury, oznakowanie, zapasy środków ochrony osobistej, podnoszenie świadomości i szkolenia załóg, śledzenie przepływu informacji i inne, mające na celu skuteczne zarządzanie ryzykiem zakażeń – mówi Ana del Rio, dyrektor DNV GL - Business Assurance w Hiszpanii i kontynuuje: – Szybka analiza wniosków z audytu umożliwia efektywne wdrożenie działań korygujących i stanowi dowód na skuteczność podejścia polegającego na łagodzeniu ryzyka zakażeń na jednostkach Ceuta jet, Kattegat, Tánger Express oraz Miramar Express, jak również w procedurach realizowanych na lądzie i powiązanych z nimi działaniach.

Nowe polityki przewidują bardziej rygorystyczne podejście do czystości i dezynfekcji wszystkich przestrzeni, rozmieszczenie dozowników żeli hydroalkoholowych do dezynfekcji rąk, modyfikację układu miejsc siedzących w celu zachowania dystansu między pasażerami, miejsca dla rodzin lub innych grup wydzielone ekranami ochronnymi, płatności bezdotykowe na pokładzie oraz układy ciągów komunikacyjnych umożliwiające utrzymanie bezpiecznych odległości.