Skip to content

Program zapobiegania infekcjom Color Line zweryfikowany przez DNV GL

Aby statki Color Line ponownie zaczęły żeglować, niezbędne jest zapewnienie bezpiecznego rejsu pasażerom i personelowi. DNV GL oceniła zarządzanie ryzykiem infekcji na wszystkich statkach i terminalach przy użyciu metodologii My Care ™.

DNV GL potwierdziła, że procesy i środki zapobiegania infekcjom stosowane przez Color Line są wystarczające, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo i są zgodne z lokalnymi przepisami. Ocena gotowości My Care obejmuje systemy zarządzania Color Line, wszystkie sześć statków pasażerskich i towarowych firmy pływających między Norwegią i Danią, Niemcami i Szwecją oraz powiązane terminale.

Color Line jest dumna z tego, że jako pierwsza firma w Norwegii została zweryfikowana przez DNV GL pod kątem systemów związanych z obsługą ryzyka infekcji, co pokazuje, że statki i terminale Color Line są bezpieczne dzięki wprowadzeniu odpowiednich systemów zarówno dla pasażerów, jak i pracowników - mówi Anette Aaser-Stene, Specjalista ds. zgodności w Color Line.

Pasażerowie mogą szukać znaku zaufania My Care w Internecie lub na pokładzie statków jako dowodu działań Color Line na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ludziom. Skanowanie kodu QR wbudowanego w znak zaufania prowadzi do oświadczenia DNV GL o przeprowadzonej ocenie, które w przyjazny dla konsumenta sposób dostarcza więcej szczegółów i jest przechowywane w łańcuchu blokowym, aby zwiększyć zaufanie i integralność.

Metodologia My Care wywodzi się z podejścia DNV GL do zarządzania ryzykiem infekcji stosowanego przez szpitale w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów. Łączy ona standardy DNV GL w zakresie opieki zdrowotnej z najlepszymi praktykami w zarządzaniu ryzykiem, systemami zarządzania HSE i standardami oceny dojrzałości. Kompleksowe podejście zapewnia gotowość organizacji do radzenia sobie z chorobami zakaźnymi już dziś i może być motorem trwałych zmian, które budują długoterminową odporność firmy. 

Gratulujemy firmie Color Line za uzyskanie znaku zaufania My Care dla swoich statków. Aktywne budowanie zaufania do działań zakresie zapobiegania infekcjom świadczy o silnym zaangażowaniu Color Line w zapewnienie odpowiednich i zgodnych z przepisami środków zarządzania ryzykiem infekcji- mówi Lin Jacobsen Hammer, Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju i szkoleń DNVGL - Business Assurance w Norwegii - Weryfikacja przez stronę trzecią potwierdza, że wdrożono odpowiednie środki w celu zagwarantowania bezpieczeństwa ludzi, zapewniając przejrzystość i wzmacniając zaufanie pasażerów i innych zainteresowanych stron

The module failed to load