Food and beverage

Nowy standard BRC Food Safety wersja 9

Food, beverage, consumer

1 sierpnia 2022 roku została opublikowana nowa wersja The Global Standard Food Safety Issue 9. Zgodnie z zapowiedzią audyty na podstawie wydania 9 rozpoczną się 1 lutego 2023 roku. Prosimy o zapoznanie się z pozostałymi ważnymi szczegółami.

Wszyscy posiadacze certyfikatów BRC GS Food powinni sprawdzić terminy na swoich certyfikatach BRC. 

  • jeżeli okno audytowe rozpoczyna się w dniu lub po 1 lutego 2023 r. kolejny audyt powinien dotyczyć wydania 9,
  • jeżeli okno audytowe rozpoczyna się w styczniu 2023 r. i kończy się w dniu lub po 1 lutego 2023 r., należy uzgodnić z działem planowania/ audytorem datę audytu, wiedząc, że jeżeli audyt obejmuje 1 lutego 2023 r. jako datę audytu, będzie on dotyczył wydania 9.

Posiadacze certyfikatów BRC GS Food z programem niezapowiedzianym lub spodziewający się niezapowiedzianego audytu powinni rozważyć następujące kwestie:

  1. termin przed 1 lutego 2023: niezapowiedziany audyt będzie dotyczył wydania 8 (przed 1 lutego 2023),
  2. termin w lutym 2023: wszystkie audyty niezpowiedziane od 1 lutego 2023 będą przeprowadzone zgodnie z nową wersją 9. 

Jeśli mają Państwo pytania w sprawie audytów niezapowiedzianych prosimy o kontakt ze swoim audytorem lub działem planowania. 

Dobrowolne moduły mające zastosowanie do wersji 8 będą dostępne dla wersji 9.
Nowe wydanie i wskazówki pomocnicze są dostępne dla certyfikowanych zakładów w ramach BRCGS Participate. W innym przypadku wersje publikacji można nabyć w sklepie BRCGS Store. Listy kontrolne do samooceny w różnych językach dostępne są na stronie BRC GS.

W celu zapoznania się z nowym wydaniem 9 można skorzystać z następującej dokumentacji: Global Standard Food Safety Issue 9 (dostępny w kilku językach), Global Standard Food Safety Issue 9 Interpretation Guideline, Global Standard Food Safety Issue 9 Guide to Key Changes.

BRCGS współpracuje z wieloma partnerami (w tym z DNV) w celu przeprowadzenia webinariów związanych z wprowadzeniem Globalnego Standardu Food Safety Issue 9. Webinaria te zapewnią wprowadzenie do nowego wydania normy, dostarczą informacji na temat kluczowych zmian oraz przygotują do podjęcia kolejnych kroków. Aby się zarejestrować, należy wejść do katalogu BRC i po prostu kliknąć na link rejestracyjny znajdujący się poniżej wybranego webinaru (proszę odnieść się do webinaru DNV).