Nowe rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem zakażeń

Zaprojektowane na potrzeby szpitali rozwiązania pozwalają organizacjom zapobiegać i ograniczać zakażenie przez występujące obecnie patogeny w zorganizowany i sprawdzony sposób. Pozwalają także skutecznie komunikować pracownikom, klientom i innym stronom o podjęciu niezbędnych i zgodnych z obowiązującymi wymaganiami środkach chroniących ich zdrowie.

Pandemia COVID-19 stwarza zagrożenia, na jakie nikt – ani społeczeństwa, ani świat finansów – nie był przygotowany. W dobie, gdy całe państwa były zmuszone do zamrożenia gospodarki, organy krajowe i międzynarodowe przedstawiają wytyczne i wprowadzają nowe zasady życia społecznego mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii. 

 – Aby dostosować się do nowej sytuacji, firmy musiały przeorganizować, a czasem radykalnie zmienić realizowane procesy i stosowane przez siebie sposoby dostarczania towarów i usług oraz funkcjonowania w swoich obiektach. W każdej bez wyjątku organizacji pragnącej kontynuować działalność, znaczenia nabrały metody zarządzania ryzykiem zakażeń. Poprzednio uważało się, że zostały one stworzone raczej na potrzeby szpitali i innych podmiotów sektora opieki zdrowotnej  – mówi Luca Crisciotti, prezes DNV GL – Business Assurance.

Aby móc prowadzić swoją działalność, niektóre przedsiębiorstwa muszą udowodnić zgodność z określonymi wymaganiami. Większość natomiast musi wzbudzić zaufanie swoich klientów i zapewnić ich o bezpieczeństwie.  

W miarę ostrożnego otwierania się społeczeństw, firmy stopniowo przywracają skalę działania. Jeśli nie potrafimy przekonać klientów o tym, że pobyt w naszym hotelu, zakup naszych produktów czy korzystanie z naszych usług jest bezpieczne, biznesu nie będzie – stwierdza Paul McNellis, Global Assessment & Advisory Manager w DNV GL – Business Assurance.  – Jest to kwestia najważniejsza, oczywiście tuż po zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom, przy czym bezwzględnie konieczne jest komunikowanie tych kwestii w sposób budujący zaufanie.

Podstawą komunikacji budującej zaufanie są zawsze podejmowane wysiłki. Jednak zrozumienie wszystkich obecnych wymagań, jak również tych, jakie pojawią się w miarę znoszenia obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19,  przełożenie ich na właściwe procesy i umiejętność oceny ich funkcjonowania to bardzo złożone kwestie. 

Propozycje DNV GL z dziedziny zarządzania ryzykiem zakażeń ułatwiają organizacjom wypracowanie rozwiązań odpowiednich dla ich branży, w tym metod oceny zgodności z wymaganiami, dojrzałości, a także szkolenia personelu. Ocena i szkolenia przeprowadzone przez niezależny podmiot są podstawą zaufania wewnętrznego i zewnętrznego do działań firmy.

Aby umożliwić reagowanie w sposób spełniający stawiane dziś firmom rygorystyczne wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem zakażeń, wszystkie proponowane rozwiązania oraz metodologie oceny opierają się na stworzonych przez DNV GL standardach, systemach i procedurach stosowanych na co dzień w szpitalach. Jednocześnie uwzględniają one nasze najlepsze praktyki branżowe oraz kompetencję w obszarze zarządzania ryzykiem, a także krajowe wymagania związane z epidemią COVID-19. 

The module failed to load