Norma ISO 45001 opublikowana!

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) wydała dzisiaj ostateczną wersję ISO 45001, która zastępuje OHSAS 18001. Oznacza to dla certyfikowanych firm początek 3-letniego okresu przejściowego, w związku z wycofaniem dotychczasowej specyfikacji OHSAS 18001.

Publikacja standardu kończy 5-letni okres prac nad jego ostatecznym kształtem, który od etapu projektu pod koniec stycznia 2018 r. został przyjęty 57 głosami poparcia (93%) i wydany zgodnie z planem.

Ostateczna wersja standardu w porównaniu z projektem FDIS z listopada 2017 r. przeszła tylko drobne kosmetyczne zmiany. Jest to dobra wiadomość, dla tych organizacji, które już rozpoczęły przygotowania do migracji z OHSAS 18001 do ISO 45001. Pozostałe firmy mogą również bezpiecznie rozpocząć planowanie procesu przejścia.

Firmy certyfikowane na zgodność z OHSAS 18001 będą miały 3 lata na dostosowanie się do wymagań ISO 45001. W nowym standardzie wprowadzono znaczące zmiany w stosunku do specyfikacji OHSAS 18001 i zalecamy rozpoczęcie przygotowań tak szybko, jak to możliwe, aby spełnić warunki zawarte w nowych punktach normy, mówi Shahram G. Maralani, dyrektor ds. technologii i usług w DNV GL - Business Assurance.

Firmy posiadające certyfikat OHSAS 18001 muszą zakończyć proces transferu do marca 2021 roku, a organizacje, które planują certyfikację nowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, powinny skupić się na nowej normie ISO 45001. DNV GL będzie ubiegać się o akredytację, tak szybko, jak to możliwe. Znamy już dobrze nowy standard i zmiany jakie wprowadza, i możemy pomóc obecnym i nowym klientom w efektywnym dostosowaniu się i certyfikacji na nowy standard, mówi Maralani.

ISO 45001


Nowa norma opiera się na OHSAS 18001, a także na wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO-OSH), różnych krajowych normach i międzynarodowych normach pracy i konwencjach (ILO). ISO 45001 opiera się na strukturze podstawowej HLS (High Level Structure), wspólnej dla wszystkich norm ISO. Nowy standard zawiera kilka istotnych zmian w stosunku do OHSAS 18001, który do tej pory był uznanym na arenie międzynarodowej dobrowolnym standardem w tym obszarze. Zastosowanie nowej normy ISO w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zapewni płynniejsze przejście firmom, które posiadają inne certyfikaty ISO, takie jak ISO 9001 i ISO 14001. Czytaj więcej o kluczowych zmianach w ISO 45001.

Możliwości transferu na nową normę


W zależności od statusu dotychczasowego certyfikatu, możliwe jest zastosowanie jednej z poniższych ścieżek przejścia:

  • akredytowane certyfikaty OHSAS 18001 zostaną objęte opisanym przez IAF procesem płynnego przejścia na normę ISO 45001, rozłożonym na okres trzech lat od jej publikacji (organizacje same decydują o momencie przejścia)
  • nieakredytowane certyfikaty OHSAS zostaną objęte procedurą zapewniającą jak najsprawniejsze przejście na nową normę
  • UWAGA: polska norma PN-N 18001 nie jest objęta warunkami transferu bezpośrednio na normę ISO 45001

Rozpocznij proces przejścia


Wiemy, że firmy rozpoczynając proces przejścia na nową normę często mają liczne pytania, a wiele osób szuka wsparcia, gdy ten proces jest już w toku. Dlatego pracujemy nad trzema pakietami, które mają na celu wsparcie firm na wszystkich etapach transferu- wyjaśnia Maralani.
Dzięki wsparciu pakietów firmy będą mogły rozpocząć przygotowywania, ocenić swój poziom gotowości i skutecznie zakończyć proces przejścia. Pakiety obejmują fazy przygotowania, rozwoju i wdrażania, wraz z dedykowanymi usługami, materiałami i wsparciem na każdym etapie.
Zawartość pakietów:
  • Materiały do ​​samodzielnej nauki, w tym wskazówki dotyczące migracji, szkolenia otwarte i dedykowane i dedykowane dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji.
  • Analiza luk w aktualnym systemie zarządzania
  • Audyty przejściowe
Aby uzyskać więcej informacji o ISO 45001, kluczowych zmianach i pakietach przejścia, zachęcamy do odwiedzania specjalnej sekcji o ISO 4500, gdzie na bieżąco będziemy aktualizować informacje na ten temat.
The module failed to load