Narzędzie My Care umożliwia zarządzanie ryzykiem zakażeń na statkach na poziomie wymaganym w szpitalach

Zarządzanie ryzykiem zakażeń podczas pandemii COVID-19 wymaga nowego podejścia, kontroli oraz zapobiegania zarażeniu. My Care to nowe podejście DNV GL do zarządzania ryzykiem, które zostało opracowane w celu oceny, kontroli i ograniczania ryzyka zakażeń, mające odzwierciedlenie w systemach zarządzania, w procesach oraz działaniach biznesowych. My Care uwzględnia przepisy i wytyczne lokalne – zarówno w porcie macierzystym, jak i docelowym – i znajduje zastosowanie na wszystkich typach statków oraz terminali.

Niezależa ocena My Care została zaprojektowana jako ułatwienie dla firm, które chcą zapewnić swoich klientów oraz partnerów biznesowych, że zarządzanie ryzykiem zakażeń stało się jednym z priorytetów ich strategii zarządzania ryzykiem.

My Care łączy w sobie cechy standardów DNV GL w zakresie opieki zdrowotnej, najlepszych praktyk obecnych w systemach zarządzania ryzykiem, systemach HSE oraz zarządzania jakością, jak również elementów standardów oceny dojrzałości w obszarze bezpieczeństwa.

Narzędzie oceny My Care można stosować w każdej branży, w tym także w przemyśle morskim. Różni się od CIP-M – niedawno zaproponowanego przez DNV GL standardu certyfikacji w obszarze zapobiegania zakażeniom – który zawiera rozdziały poświęcone wyłącznie specyficznym kwestiom, jak np. personel medyczny, prawa pacjenta oraz dokumentacja medyczna.

Niezależna ocena daje pewność, że stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa, gwarantuje transparentność i zwiększa zaufanie pasażerów oraz kooperujących stron – mówi Prezes DNV GL - Business Assurance, Luca Crisciotti. – Aktywna komunikacja w obszarze zapobiegania ryzyku zakażeń oraz działania na rzecz jego łagodzenia mogą pomóc przedsiębiorcom w przywróceniu zaufania pasażerów, pracowników i innych interesariuszy. Po przeprowadzeniu oceny przyznawana jest specjalna odznaka zaufania My Care świadcząca o pomyślnym przejściu weryfikacji, którą można umieścić na stronie internetowej oraz prezentować na pokładach statków.

Ocena uruchomionych procesów i zaangażowanych środków zapobiegawczych może stać się punktem wyjścia do ponownego podjęcia działalności. Ponadto, narzędzie My Care można wykorzystać do pomiaru dojrzałości zarządzania ryzykiem zakażeń i analizy stopnia zaawansowania realizowanych procesów. Ułatwia też tworzenie i integrację systemów zarządzania HSE, sprzyjając budowaniu długoterminowej odporności przedsiębiorstw.

Pierwszym przedsiębiorstwem, które przeszło pełną ocenę gotowości w systemie My Care jest fiński operator promowy Viking Line. Badaniem objętych zostało siedem jednostek promowych i sześć terminali.

Z powodu pandemii firmy podlegają ogromnej presji, by wykazać się gotowością do przywrócenia działalności i jej skutecznej kontynuacji, przy czym branża morska nie jest żadnym wyjątkiem – mówi Prezes DNV GL – Maritime, Knut Ørbeck-Nilssen.  – Niedawno wprowadziliśmy certyfikację zapobiegania zakażeniom na jednostkach morskich (CIP-M), a MyCare jest kolejnym przykładem wykorzystania przez DNV GL wiedzy i doświadczeń zdobytych w pracy na rzecz opieki zdrowotnej i innych branż do rozwijania innowacyjnych produktów dla przemysłu morskiego, które pozwolą stawić czoła aktualnym i przyszłym wyzwaniom.

Skanując kody QR wpisane w znaki zaufania My Care, klienci i inne zainteresowane osoby uzyskują dostęp do treści oceny sporządzonej przez DNV GL, która w przystępny sposób przedstawia wyniki badania przechowywane w VeChain, wiodącym systemie blockchain, co gwarantuje ich bezpieczeństwo i dodatkowo wzmacnia wiarygodność i rzetelność. Naszym klientom z branży morskiej, którzy pragną wznowić swoją działalność, kompleksowe podejście zastosowane w metodologii My Care pozwala osiągnąć gotowość do zapewnienia ochrony przed chorobami zakaźnymi, a zarazem wprowadzić trwałe zmiany budujące długoterminową odporność firm.