Skip to content

ISO 45003:2021 - Zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne w miejscu pracy

Nowa norma ISO 45003:2021 stanowi uzupełnienie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opartych na normie ISO 45001. Zawiera wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem psychospołecznym w celu zapobiegania chorobom związanym z pracą oraz promuje zachowania sprzyjające dobremu samopoczuciu w miejscu pracy.

Norma ISO 45003:2021 zawiera wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem psychospołecznym w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opartego na ISO 45001. Ma zastosowanie dla wszystkich organizacji, niezależnie od wielkości zatrudnienia i sektorów działalności. Zapewnia u strukturyzowane ramy dla rozwoju, wdrożenia, utrzymania i ciągłej poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy. Zagrożenia psychospołeczne to problem organizacyjny, który niesie negatywne konsekwencje dla funkcjonowania pojedynczego pracownika, a w rezultacie przyczynia się do mniej efektywnego działania całej firmy. Dobre samopoczucie pracowników staje się więc jednym z priorytetów pracodawców, a wspieranie zdrowia psychicznego jeszcze nigdy nie było tak ważne.

Czym jest ISO 45003:2021?

ISO 45003 to norma zawierająca wytyczne dotyczące budowania systemu zarządzania, wdrażania skutecznych środków kontroli w celu eliminacji lub ograniczania ryzyka psychospołecznego. Została opracowana w celu wspierania firm posiadających system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oparty na normie ISO 45001. Jednak każda organizacja może skorzystać z tej globalnej najlepszej praktyki w zakresie rozwiązywania problemów związanych z ryzykiem psychospołecznym dla zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników.

Norma pomaga organizacji:

 • rozpoznać zagrożenia psychospołeczne, które mogą mieć wpływ na pracowników, takie jak te spowodowane pracą w domu; 
 • wypracować przykłady skutecznych - często prostych - działań mających na celu zarządzanie tymi zagrożeniami i poprawę samopoczucia pracowników. 
Norma ISO 45003 stanowi fundament, na którym można oprzeć istniejące wyzwania i stale podnosić skuteczność systemu zarządzania.

Korzyści:

Jako wytyczne, ISO 45003:2021 jest normą niepodlegającą certyfikacji. Jednakże zgodność z nią może być oceniana przez niezależną stronę trzecią, taką jak DNV, również w połączeniu z audytem certyfikacyjnym systemu zarządzania ISO 45001:2018 (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy).  Korzyści wynikające ze zgodności z ISO 45003:2021: 
 • Zwiększenie wydajności pracy;
 • Pozytywny wizerunek pracodawcy- poprawa wyników rekrutacji  mniejsza rotacja pracowników;
 • Większe zaangażowanie pracowników;
 • Zwiększona innowacyjność;
 • Zgodność z przepisami prawnymi;
 • Zmniejszona absencja w pracy spowodowana stresem, wypaleniem zawodowym, lękiem i depresją

Przed rozpoczęciem procesu:

Niezależnie od tego, czy chcesz wykorzystać ISO 45003 w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z ISO 45001, czy jako samodzielne wytyczne, najpierw zapoznaj się z normą i określ jasne cele.  DNV, jako akredytowana jednostka certyfikująca, jest gotowa, udzielić Państwu wsparcia począwszy od wstępnych szkoleń, a skończywszy na sprawdzeniu zgodności z normą za pomocą audytu analizy luk (Gap Analysis).

Zapraszamy na szkolenia:

 • ISO 45003:2021 - zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne w miejscu pracy, czyli wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem psychospołecznym - więcej
 • Wprowadzenie i podstawowe wytyczne zawarte w normach ISO 45003 (zarządzanie ryzykiem psychospołecznym) oraz ISO/PAS 45005 (BHP podczas pandemii COVID-19) - więcej
 • ISO/PAS 45005:2020 - zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, czyli ogólne wytyczne dotyczące bezpiecznej pracy podczas pandemii COVID-19 - więcej

Contact us

Contact Us

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość