Other sectors

Gdańska Stocznia „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego przejdzie Ocenę Gotowości MyCare DNV GL

Remontowa poddaje się ocenie My Care

Gdańska Stocznia „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego, jako pierwsza instytucja w Polsce podda się Ocenie Gotowości MyCare DNV GL.

Zarządzanie ryzykiem zakażeń podczas pandemii COVID-19 wymaga nowego podejścia i koordynacji działań w zakresie zapobiegania zarażeniom i opracowania nowych metod reagowania. Opracowane przez DNV GL narzędzie MyCare pozwala ocenić zgodność wdrożonych przez firmę polityk oraz prowadzonych działań zapobiegawczych z obowiązującymi wymaganiami krajowymi, międzynarodowymi oraz najlepszymi praktykami branżowymi w obszarze zarządzania ryzykiem zakażeń w odniesieniu do występujących obecnie czynników chorobotwórczych.

Celem oceny jest potwierdzenie, że opracowane i wdrożone procesy i zasady zapewniają bezpieczeństwo  pracownikom, klientom oraz partnerom biznesowym Gdańskiej Stoczni „Remontowa”. MyCare promuje uporządkowane i zorganizowane metody działania z mocnym naciskiem na ciągłe doskonalenie i monitorowanie działań.

Gdańska Stocznia „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego, działa na rynku od ponad 65 lat. Pomyślne przejście niezależnej oceny zapewni opinię publiczną, klientów i pracowników o zdolności firmy do radzenia sobie z ryzykiem infekcji i zagwarantuje im bezpieczeństwo. 

„Remontowa” jest pierwszym przedsiębiorstwem w Polsce, które podjęło decyzję o weryfikacji systemu zarządzania ryzykiem infekcji zgodnie z metodologią MyCare. Do tej pory na całym Świecie Odznaką Zaufania MyCare DNV GL mogą się legitymować m.in. takie instytucje, jak: Astander, Arcelor Mittal, Viking Line, FRS Iberia, Color Line, Portsmouth International Port i De Ceccko. 

O wynikach oceny MyCare poinformujemy niebawem w osobnym artykule. 

Więcej informacji na temat metodologii MyCare można znaleźć TUTAJ. W sprawie dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym biurem lub o przesłanie zapytania ofertowego. 

2 lipca 2023

Jak podstawowe prawa ludzkiej głupoty mogą pomóc nam w poprawie bezpieczeństwa pracy?

Bezpośrednią motywacją do poruszenia tytułowego tematu w kontekście bhp była lektura niezwykle ciekawego eseju pt. „Podstawowe prawa ludzkiej głupoty”. Jego autor, Carlo Maria Cipolla (1922–2000), włoski ekonomista zajmujący się historią gospodarki i ekonomii, urodził się i umarł w Pawii, studiował ekonomię, potem nauczał na włoskich uniwersytetach, a od 1953 r. był profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. C. Cipolla napisał ten esej i opublikował własnym kosztem w roku 1976 – dla żartu. Nie przypuszczał, że ta krótka rozprawa zdobędzie światowy rozgłos i doczeka się poważnych studiów i opracowań naukowych z użyciem metod analizy statystycznej.

  • Other sectors
6 marca 2023

Sygnalizowanie nieprawidłowości – kiedy taki proces ma szansę na sukces?

Sygnalista. Warto przyswoić sobie to nowe pojęcie, które podobnie jak w wielu innych obszarach współczesnego języka, dostosowującego się do obecnej wrażliwości społecznej, zastępuje pejoratywne określenia osoby przekazującej dowolnej zwierzchności informacje na temat nieprawidłowości, nadużyć lub niezgodnych zachowań innych osób. Używanie dzisiaj innych określeń niż sygnalista jest passé, źle świadczy o osobie je wypowiadającej, jako o niedojrzałej, tkwiącej w przeszłych schematach myślowych, niemających dziś zastosowania. Kim jest więc sygnalista?

  • Other sectors
Zobacz więcej