DNV GL weryfikuje protokoły ryzyka zakażeń w ACWA Power & NOMAC

Spółka ACWA Power & National Operations & Maintenance Company (NOMAC) pomyślnie przeszła Ocenę Gotowości przeprowadzoną przez DNV GL według metodologii My Care™, obejmującą obiekty oraz sposoby funkcjonowania na obszarze kilku krajów.

Trwająca pandemia COVID-19 wymaga aktywnego budowania odporności wszystkich branż. Konieczne jest sprawne wdrażanie działań ograniczających zagrożenia oraz procesów zarządzania ryzykiem zakażenia. Opracowana przez DNV GL autorska metodologia My Care™ opiera się na obowiązującym w szpitalach podejściu do oceny zdolności wdrożenia zasad bezpieczeństwa i higieny oraz zarządzania ryzykiem zakażeń na różnych polach działania. W toku weryfikacji oceniana jest gotowość w zakresie COVID-19, co sprzyja budowaniu zaufania pracowników, klientów, organów regulacyjnych i innych interesariuszy do wdrożonego systemu zapobiegania infekcjom.

Rayan Mohammed Abdulghani, Dyrektor ACWA Power ds. Zdrowia, Bezpieczeństwa, Ochrony i Środowiska oświadczył: „Bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu! Z pełnym zaangażowaniem chronimy dobro naszych pracowników, partnerów, zakładów oraz społeczności wśród których funkcjonujemy. Wdrożyliśmy skuteczny, udoskonalony system zarządzania kryzysem pandemicznym, chroniący zdrowie naszych ludzi i zapewniający zgodność z rozporządzeniami i wytycznymi władz lokalnych obowiązującymi wszędzie tam, gdzie prowadzimy naszą działalność. Stworzony przez DNV GL program My Care jest niezależnym uzupełnieniem naszego własnego programu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, wpływającym na wzrost zaufania zainteresowanych stron do stosowanych przez nas zabezpieczeń przed ryzykiem zakażeń COVID-19”.

ACWA Power jest budowniczym, inwestorem, współwłaścicielem i operatorem zakładów energetycznych oraz odsalarni wody w państwach Środkowego Wschodu, a także Afryki Północnej, Afryki Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. 

DNV GL przeprowadziła ocenę systemów ACWA Power oraz zależnej od niej grupy NOMAC działającej w obszarze budowy, eksploatacji i utrzymania zakładów produkcji energii elektrycznej oraz odsalarnie wody. Oceną objęte zostały zakłady zlokalizowane na terenie Arabii Saudyjskiej, ZEA, Omanu, Bahrajnu, Jordanii, Egiptu, Wietnamu, Maroko, Afryki Południowej oraz Turcji. Wydany przez DNV GL dokument Oceny Gotowości  jest udostępniany pracownikom i innym interesariuszom ACWA Power & NOMAC za pośrednictwem kodu QR. 

 „Gratulujemy ACWA Power uzyskania znaku MyCare – Infection Prevention, obejmującego zarówno działania grupy, jak i jej obiekty. Zastosowanie My Care buduje zaufanie do wysiłków na rzecz zapobiegania zakażeniom i świadczy o silnym zaangażowaniu ACWA Power na rzecz dalszego bezpiecznego funkcjonowania i stałego doskonalenia procesów HSE” mówi Balamurugan Sambasivam, Dyrektor DNV GL – Business Assurance na obszar Środkowego Wschodu.  „Niezależna weryfikacja daje pewność, że stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony, gwarantuje transparentność i zwiększa zaufanie pracowników oraz innych zainteresowanych stron.”