DNV GL weryfikuje protokoły ryzyka infekcji Portu Międzynarodowego w Portsmouth

Portsmouth International Port jest pierwszym brytyjskim portem, który otrzymał dokument Oceny Gotowości wydawany w oparciu o opracowaną przez DNV GL metodologię My Care.

Wyniki oceny stosowanego w porcie protokołu ryzyka zakażeń są dla pasażerów dowodem na to, że na jego obszarze obowiązują solidne środki kontroli. Ocena obejmuje miejsca aktywności pasażerów: budynek terminalu pasażerskiego, zatokę do kontroli pojazdów, autobusy służące do przewozu pasażerów między budynkiem terminalu a statkami, pomost wejściowy dla pasażerów, publicznie dostępne ogrody oraz kontrolę bezpieczeństwa.

Andrew Williamson, kierownik odpowiedzialny za ruch pasażerski w porcie Portsmouth International Port stwierdza: „Naszym celem było zapewnienie pasażerów, że wprowadzone przez nas nowe środki zapobiegawcze spełniają najwyższe standardy, oraz podkreślenie korzyści płynących z odbywania podróży międzynarodowych drogą morską. Przeprowadzona przez DNV GL weryfikacja dodatkowo potwierdza skuteczność naszych wysiłków na rzecz bezpieczeństwa pasażerów. Cały port pracował wspólnie na to, byśmy mogli prowadzić naszą działalność z zachowaniem najwyższej staranności.”

Metodologia My Care ™ stosuje podejście do zarządzania ryzykiem zakażeń na poziomie szpitalnym. Łączy w sobie aspekty standardów DNV GL w zakresie opieki zdrowotnej, najlepsze praktyki obecne w systemach zarządzania ryzykiem, systemach HSE oraz zarządzania jakością, a także standardy oceny dojrzałości w obszarze bezpieczeństwa.

Jak stwierdził Aileen Orr, kierujący działem Healthcare DNV GL-Business Assurance w Wielkiej Brytanii, „Port wykazał się starannie przemyślanym podejściem do zarządzania ryzykiem zakażeń. Z należytą starannością potraktowano najnowsze wytyczne organów międzynarodowych i krajowych, jak również instytucji branżowych, takich jak British Ports Authority (BPA). Dowodzi to gotowości Portu do podejmowania kroków koniecznych do tego, by podróż odbywała się w możliwie najbezpieczniejszych i najwygodniejszych dla pasażerów warunkach. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca partnerska z operatorami korzystającymi z portu, mająca na celu zapewnienie spójności działań w zakresie kontroli ryzyka zakażeń.”