DNV GL ocenia system zarządzania ryzykiem infekcji w Gdańskiej Stoczni „Remontowa”

Gdańska Stocznia „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego, jako pierwsza instytucja w Polsce pomyślnie przeszła Ocenę Gotowości przeprowadzoną przez DNV GL według autorskiej metodologii MyCare™.

Wręczenie Deklaracji oceny MyCare Zarządowi Stoczni „Remontowa”

Gdańska Stocznia „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego, działa w branży okrętowej od ponad 65 lat. Do jej głównych usług należą remonty, przebudowa i budowa obiektów pływających. 

DNV GL przeprowadziła ocenę poziomu systemu zarządzania ryzykiem infekcji w sześciu strategicznych obszarach funkcjonowania Spółki: zarządzania, strategii, komunikacji, działań, analizy danych oraz ciągłego doskonalenia. Przedstawiciele Stoczni wskazują na liczne korzyści wynikające z zastosowania metodologii MyCare:

Przyznanie nam znaku MyCare jest dla nas bardzo prestiżowym osiągnięciem. Jesteśmy dumni z tego, że tak wysoko oceniono nasze działania w zakresie zarządzania ryzykiem zakażenia - mówi Krzysztof Filip, Kierownik działu BHP Gdańskiej Stoczni „Remontowa”. - Analiza wniosków z audytu umożliwiła nam wdrożenie działań doskonalących w kilku obszarach funkcjonującego już modelu zarządzania. Metodologia MyCare kładzie nacisk na świadomość pracowników, zarówno na ogólną wiedzę w zakresie możliwości zakażenia, jak i w ramach konkretnych zadań obowiązujących w zakładzie pracy. Dzięki temu możemy równolegle wprowadzać poszczególne wymogi i informować pracowników, a także monitorować, czy system faktycznie działa.

Skanując kody QR wpisane w znaki zaufania MyCare, zamieszczone w Internecie lub materiałach bezpośrednio w Stoczni, klienci i inne zainteresowane strony zyskują dostęp do przyznanego przez DNV GL dokumentu Oceny Gotowości MyCare. Jest on przechowywany w specjalnej szyfrowanej bazie VeChain, wiodącym systemie blockchain, który gwarantuje bezpieczeństwo informacji i dodatkowo wzmacnia zaufanie.

Ocena Gotowości MyCare powstała w oparciu o normy stosowane w szpitalach i systemy zarządzania służące ochronie ludzi. Wspiera także procesy ciągłego doskonalenia i kontroli w zakresie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Kompleksowe podejście pozwala określić stopień gotowości organizacji do radzenia sobie z chorobami zakaźnymi i pomaga wprowadzić trwałe zmiany budujące długofalową odporność firmy.

Z powodu pandemii firmy podlegają ogromnej presji, by wykazać się zdolnością do sprawnego funkcjonowania. Zastosowanie MyCare przez Gdańską Stocznię „Remontową” buduje zaufanie do jej wysiłków na rzecz zapobiegania zakażeniom i świadczy o silnym zaangażowaniu firmy w obszarze dalszego bezpiecznego funkcjonowania i stałego doskonalenia procesów HSE - mówi Tomasz Słupek, Prezes DNV GL – Business Assurance Poland. - Niezależna weryfikacja daje pewność, że stosowane są odpowiednie środki w celu zagwarantowania bezpieczeństwa ludzi, zapewniając przejrzystość i zbudowanie zaufania pracowników oraz innych zainteresowanych stron.

Więcej informacji na temat metodologii MyCare można znaleźć TUTAJ. W sprawie dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym biurem lub o przesłanie formularza ofertowego, w celu otrzymania wyceny.

The module failed to load