DNV w Polsce

Stosowanie znaków certyfikacyjnych

Certification by DNV GL
Przeprowadzona przez DNV certyfikacja według norm międzynarodowych stanowi dowód zaangażowania organizacji w ciągłe doskonalenie i zrównoważony rozwój. Certyfikat jest czymś więcej niż tylko przepustką ułatwiającą wejście na rynki. Jest powodem do dumy, przekazem, który może pomóc w budowaniu zaufania interesariuszy, jak i zaufania do marki. Posiadacze certyfikatów wystawionych przez DNV mają prawo do posługiwania się znakiem certyfikacji DNV.

Znak certyfikacji został zaprojektowany jako element komunikacji wizualnej, jako czytelny sygnał informujący o pełnej zaangażowania postawie wobec rynku.  Znak certyfikacji można umieszczać w wielu różnych miejscach, poczynając od materiałów marketingowych, a na ścianach siedziby firmy kończąc.

Typowy znak certyfikacji DNV stosowany w odniesieniu do systemów zarządzania wygląda następująco:


iso 9001

Posługiwanie się znakiem w odniesieniu do systemów zarządzania certyfikowanych według poszczególnych norm podlega określonym ograniczeniom. Ważnym warunkiem jest powstrzymanie się od wykorzystywania znaku w sposób, który mógłby sugerować, że certyfikacją objęty jest wyrób lub usługa. Dlatego też nie jest dozwolone stosowanie powyższego znaku na:
  • wyrobach i opakowaniach wyrobów (w tym w materiałach/informacjach towarzyszących)
  • certyfikatach, deklaracjach zgodności, raportach itd., będących wynikiem świadczonej usługi (np. działania z zakresu badań i wzorcowania, inspekcje, oceny itd.)


Klienci objęci certyfikacją otrzymują opracowane przez DNV wytyczne i zasady stosowania znaków certyfikacji. Oprócz wskazówek dotyczących prawidłowego wykorzystywania znaków przedstawiamy także przydatne przykłady dotyczące ekspozycji itd.

Napis informacyjny - alternatywa wobec znaku certyfikacji

Alternatywą wobec znaku certyfikacji są napisy informacyjne. Napisy takie można umieszczać wszędzie tam, gdzie dopuszczalne jest umieszczanie znaków certyfikacji. Jednakże napis można wykorzystać także tam, gdzie stosowanie znaków podlega wyżej wskazanym ograniczeniom, z wyjątkiem wyrobów.

Warunki i wytyczne dotyczące stosowania napisów informacyjnych są częścią dokumentu zawierającego wytyczne DNV.


MSC certmark 217

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość