Wszystko, co musisz wiedzieć o procesie certyfikacji

Dlaczego moja firma ma certyfikować system zarządzania?

Kilka powodów, dla których warto zastanowić się nad certyfikacją systemu zarządzania w organizacji.

Współczesne przedsiębiorstwa, bez względu na wielkość, stają wobec rosnących wymagań dotyczących zysków, jakości oraz technologii, stanowiących wkład do zrównoważonego rozwoju. Menedżer szukający sposobów, by tę presję zamienić na przewagę konkurencyjną musi stworzyć sprawny system zarządzania dostosowany do procesów biznesowych przedsiębiorstwa, a następnie posługiwać się nim systematycznie, aby utrzymywać i stale doskonalić poziom funkcjonowania firmy.​

Ustawodawcy i instytucje ze swej strony reagują na ten stan rzeczy, wydając coraz surowsze i bardziej wszechstronne przepisy oraz wymagając szczegółowej sprawozdawczości. W efekcie, przedsiębiorstwa muszą przystosowywać się do nowej rzeczywistości, w której zgodność z wymaganiami przepisów i ustaw stała się minimalnym standardem.

Przodujące przedsiębiorstwa reagują na te nowe warunki, przekraczając poziom zgodności z wymaganiami, traktując to jako element strategii konkurencyjnej. W takim scenariuszu, zarządzanie ryzykiem staje się trzonem funkcjonowania przedsiębiorstwa i procesów zarządzania – jest to sposób na to, by wciąż prowadzić w grze.

Dlaczego warto wdrożyć system zarządzania? 

W jaki sposób przedsiębiorstwa radzą sobie z wielością wyzwań wobec których stają? Tworzą procesy i standardy funkcjonowania służące mierzeniu i spełnianiu wymagań wobec których staje przedsiębiorstwo; włączają zasady biznesowe do systemu zarządzania organizacji.

Niektóre firmy stosują całościowe podejście, obejmując zagadnienia jakości, środowiska i BHP jednym systemem. Jednak liczne przedsiębiorstwa nie wykorzystują posiadanych systemów zarządzania w pełni, gdyż traktują je raczej jako narzędzie utrzymania status quo, niż środek zarządzania zmianą i doskonalenia. Tymczasem skuteczny system zarządzania musi wnosić do biznesu wartość dodaną, głównie poprzez to, że to co się robi jest w miarę dojrzewania i rozwoju systemu robione lepiej, taniej lub szybciej.

Główne normy dotyczące systemów zarządzania podkreślają rolę ciągłego doskonalenia. Wdrożenie systemu zarządzania stwarza możliwość skoncentrowania się na optymalizowaniu obszarów, które są ważne dla przedsiębiorstwa i jego interesariuszy.

Dlaczego warto certyfikować system zarządzania? 

Istnieje szereg powodów, dla których przedsiębiorstwo powinno poddać swój system zarządzania certyfikacji prowadzonej przez niezależną jednostkę. Często silnym początkowym czynnikiem motywującym jest zdobycie przepustki do zawarcia wymarzonej transakcji. Innym powodem może być wymaganie ustawodawcy, a jeszcze innym – wymogi globalizacji, z naciskiem na stosowanie bardziej wyrafinowanych procesów i możliwość dokładnego rozliczania przedsiębiorstw przez licznych interesariuszy. W tych przypadkach przedsiębiorstwa dążą do uzyskania niezależnej oceny i certyfikacji systemów zarządzania jako sposobu udokumentowania zgodności z wymaganiami.

Jednak najważniejszym powodem może być po prostu to, że kierownictwo najwyższego szczebla dostrzega wartość dodaną, płynąca z poddania systemu zarządzania niezależnemu audytowi przeprowadzonemu przez renomowaną jednostkę certyfikującą, która ujmie wyniki swojej pracy w raporcie i udokumentuje je certyfikatem. Kierownictwo musi pełnić rolę wiodącą i nie może sobie pozwolić na incydenty spowodowane brakiem nadzoru, który mógłby wpłynąć na wartość marki. W dzisiejszej dobie wszystkie przedsiębiorstwa są niezwykle bacznie obserwowane przez wszystkich interesariuszy.

Wymóg przejrzystości w odniesieniu do śladów, jakie działalność organizacji pozostawia w środowisku, do bezpieczeństwa działań operacyjnych oraz ciągłego doskonalenia jakości to niektóre tylko z wymagań wobec jakich staja przedsiębiorstwa na całym świecie.

Tak więc komunikacja dotycząca sposobów radzenia sobie z ryzykiem jest dziś kluczem do budowy zaufania. Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania mówi interesariuszom, że organizacja wyruszyła w podróż ciągłego doskonalenia swojego funkcjonowania w obszarze jakości, środowiska lub bezpieczeństwa. Walidacja zewnętrzna ułatwia stałe doskonalenie strategii, działalności operacyjnej oraz poziomu świadczonych usług. Wybór właściwej jednostki certyfikującej gwarantuje, że obiektywną walidację i analizę porównawczą systemu zarządzania.

Jednostka taka pomoże organizacji wznieść się ponad poziom samej tylko zgodności z wymaganiami i wstąpić na ścieżkę, na której metody postępowania uwzględniają ryzyko. Kierując swoją uwagę ku ryzykom stwarzającym największe wyzwania, organizacja zacznie czerpać korzyści płynące z udziału w podróży ciągłego doskonalenia.

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość