Warsztat dla reprezentacji pracowników - system zarządzania BHP według ISO 45001:2018

Wymagania i rola pracowników w tworzeniu systemu zarządzania BHP, jego funkcjonowaniu oraz doskonaleniu.

Dlaczego warto wziąć udział?

Zrozumienie funkcjonowania systemu zarządzania BHP oraz roli pracowników, bądź reprezentantów pracowników, w jego planowaniu, funkcjonowaniu, ocenie i doskonaleniu. Przegląd działań, w których reprezentanci pracowników biorą czynny udział w podejmowaniu decyzji dotyczących BHP.

Uczestnicy szkolenia

Przedstawiciele pracowników powołanych do konsultacji i uzgodnień kwestii BHP w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy według ISO 45001:2018. Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania BHP, kadra kierownicza.

Program

 • Omówienie kluczowych wymagań normy ISO 45001:2018 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których konieczna jest współpraca pomiędzy kadrą kierowniczą, a pracownikami
 • Zrozumienie najważniejszych pojęć systemu zarządzania BHP: zagrożenie, ryzyko, zdarzenie wypadkowe, nadzór, monitorowanie, działanie korygujące
 • Rodzaje angażowania pracowników w podejmowanie decyzji dotyczących BHP: konsultacje, uzgodnienia
 • Przygotowanie do konsultacji i uzgodnień
 • Konsensus
 • Komunikacja w systemie zarządzania BHP
 • Rozwiązania organizacyjne wspierające współudział pracowników w systemie zarządzania BHP
 • Odpowiedzialność prawna pracowników za zapewnienie BHP

Dlaczego warto wziąć udział?

Zrozumienie funkcjonowania systemu zarządzania BHP oraz roli pracowników, bądź reprezentantów pracowników, w jego planowaniu, funkcjonowaniu, ocenie i doskonaleniu. Przegląd działań, w których reprezentanci pracowników biorą czynny udział w podejmowaniu decyzji dotyczących BHP.

Uczestnicy szkolenia

Przedstawiciele pracowników powołanych do konsultacji i uzgodnień kwestii BHP w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy według ISO 45001:2018. Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania BHP, kadra kierownicza.

Program

 • Omówienie kluczowych wymagań normy ISO 45001:2018 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których konieczna jest współpraca pomiędzy kadrą kierowniczą, a pracownikami
 • Zrozumienie najważniejszych pojęć systemu zarządzania BHP: zagrożenie, ryzyko, zdarzenie wypadkowe, nadzór, monitorowanie, działanie korygujące
 • Rodzaje angażowania pracowników w podejmowanie decyzji dotyczących BHP: konsultacje, uzgodnienia
 • Przygotowanie do konsultacji i uzgodnień
 • Konsensus
 • Komunikacja w systemie zarządzania BHP
 • Rozwiązania organizacyjne wspierające współudział pracowników w systemie zarządzania BHP
 • Odpowiedzialność prawna pracowników za zapewnienie BHP

Zobacz także

  Publikacje

Publikacje

Pobierz ciekawe publikacje z branży certyfikacji

  Webinaria

Webinaria

Zapisz się na bezpłatne webinaria

  Newsletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

  Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleń

 

Zapoznaj się z innymi szkoleniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

ISO 45001:2018

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Ogólne Warunki Handlowe Szkoleń otwartych organizowanych przez DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.

Pobierz PDF