Other sectors

Odpowiedzialność kierownictwa w kontekście wymagań art. 212 Kodeksu Pracy

Świadomość kierownictwa DNV GL

Błędy pracowników nadzoru w wypełnieniu wymagań art. 212 KP skutkować mogą nie tylko wypadkami pracowników, ale i roszczeniami po takich wypadkach. Coraz częściej takie roszczenia (oparte o Kodeks Pracy/Cywilny/Karny) pojawiają się w sądach pracy i są skierowane do osób kierujących pracownikami. Dlatego tak ważne jest rozumienie mechanizmów zarządzania pracownikami w oparciu o art. 212 KP oraz poznanie możliwych sankcji za zaniedbania.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki temu szkoleniu zdobędziesz wiedzę o: 

 • Skutkach błędów w wypełnianiu wymagań art. 212 Kodeksu Pracy,
 • Sposobach wypełniania wymagań postawionych w art. 212 Kodeksu Pracy,
 • Sposobach uruchomiania proaktywnych mechanizmów zarządzania bezpieczeństwem podczas prac wykonywanych przez podległych pracowników

Odbiorcy szkolenia

Kierownictwo organizacji, w szczególności osoby kierujące pracownikami: kierownicy, mistrzowie, brygadziści.

Zawartość szkolenia

 • Dlaczego należy zająć się problemem świadomości osób, którzy kierują pracownikami?
 • Odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu Pracy (wykroczeniowa, dyscyplinarna, materialna), Karnego i  Cywilnego za „odchylenia” w zakresie znajomości, stosowania i egzekwowania przepisów i zasad BP
 • Jakie elementy systemu zarządzania mają wpływ na bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w miejscu pracy?
 • Kto według Kodeksu Pracy (pracodawca, nadzór, pracownik, służba BHP) odpowiada za działania w obszarze BHP?
 • Przykłady działań dla wypełniania art. 212 KP
 • Rola kadry kierowniczej w budowaniu kultury bezpieczeństwa-przykłady z audytów

Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki temu szkoleniu zdobędziesz wiedzę o: 

 • Skutkach błędów w wypełnianiu wymagań art. 212 Kodeksu Pracy,
 • Sposobach wypełniania wymagań postawionych w art. 212 Kodeksu Pracy,
 • Sposobach uruchomiania proaktywnych mechanizmów zarządzania bezpieczeństwem podczas prac wykonywanych przez podległych pracowników

Odbiorcy szkolenia

Kierownictwo organizacji, w szczególności osoby kierujące pracownikami: kierownicy, mistrzowie, brygadziści.

Zawartość szkolenia

 • Dlaczego należy zająć się problemem świadomości osób, którzy kierują pracownikami?
 • Odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu Pracy (wykroczeniowa, dyscyplinarna, materialna), Karnego i  Cywilnego za „odchylenia” w zakresie znajomości, stosowania i egzekwowania przepisów i zasad BP
 • Jakie elementy systemu zarządzania mają wpływ na bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w miejscu pracy?
 • Kto według Kodeksu Pracy (pracodawca, nadzór, pracownik, służba BHP) odpowiada za działania w obszarze BHP?
 • Przykłady działań dla wypełniania art. 212 KP
 • Rola kadry kierowniczej w budowaniu kultury bezpieczeństwa-przykłady z audytów

Zobacz także

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca