Odpowiedzialność kierownictwa w kontekście wymagań art. 212 Kodeksu Pracy

Błędy pracowników nadzoru w wypełnieniu wymagań art. 212 KP skutkować mogą nie tylko wypadkami pracowników, ale i roszczeniami po takich wypadkach. Coraz częściej takie roszczenia (oparte o Kodeks Pracy/Cywilny/Karny) pojawiają się w sądach pracy i są skierowane do osób kierujących pracownikami. Dlatego tak ważne jest rozumienie mechanizmów zarządzania pracownikami w oparciu o art. 212 KP oraz poznanie możliwych sankcji za zaniedbania.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki temu szkoleniu zdobędziesz wiedzę o: 

 • Skutkach błędów w wypełnianiu wymagań art. 212 Kodeksu Pracy,
 • Sposobach wypełniania wymagań postawionych w art. 212 Kodeksu Pracy,
 • Sposobach uruchomiania proaktywnych mechanizmów zarządzania bezpieczeństwem podczas prac wykonywanych przez podległych pracowników

Odbiorcy szkolenia

Kierownictwo organizacji, w szczególności osoby kierujące pracownikami: kierownicy, mistrzowie, brygadziści.

Zawartość szkolenia

 • Dlaczego należy zająć się problemem świadomości osób, którzy kierują pracownikami?
 • Odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu Pracy (wykroczeniowa, dyscyplinarna, materialna), Karnego i  Cywilnego za „odchylenia” w zakresie znajomości, stosowania i egzekwowania przepisów i zasad BP
 • Jakie elementy systemu zarządzania mają wpływ na bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w miejscu pracy?
 • Kto według Kodeksu Pracy (pracodawca, nadzór, pracownik, służba BHP) odpowiada za działania w obszarze BHP?
 • Przykłady działań dla wypełniania art. 212 KP
 • Rola kadry kierowniczej w budowaniu kultury bezpieczeństwa-przykłady z audytów

Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki temu szkoleniu zdobędziesz wiedzę o: 

 • Skutkach błędów w wypełnianiu wymagań art. 212 Kodeksu Pracy,
 • Sposobach wypełniania wymagań postawionych w art. 212 Kodeksu Pracy,
 • Sposobach uruchomiania proaktywnych mechanizmów zarządzania bezpieczeństwem podczas prac wykonywanych przez podległych pracowników

Odbiorcy szkolenia

Kierownictwo organizacji, w szczególności osoby kierujące pracownikami: kierownicy, mistrzowie, brygadziści.

Zawartość szkolenia

 • Dlaczego należy zająć się problemem świadomości osób, którzy kierują pracownikami?
 • Odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu Pracy (wykroczeniowa, dyscyplinarna, materialna), Karnego i  Cywilnego za „odchylenia” w zakresie znajomości, stosowania i egzekwowania przepisów i zasad BP
 • Jakie elementy systemu zarządzania mają wpływ na bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w miejscu pracy?
 • Kto według Kodeksu Pracy (pracodawca, nadzór, pracownik, służba BHP) odpowiada za działania w obszarze BHP?
 • Przykłady działań dla wypełniania art. 212 KP
 • Rola kadry kierowniczej w budowaniu kultury bezpieczeństwa-przykłady z audytów

Sprawdź terminy najbliższych szkoleń

  Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleń

  Harmonogram webinariów

Harmonogram webinariów

Zapoznaj się z naszą ofertą webinariów (PDF)

  Aktualności

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

O DNV - Business Assurance

Kilka słów o naszej organizacji

 

Kontakt Business Assurance

Masz inne pytania? Prześlij je do nas

 

RODO

Polityka prywatności DNV Business Assurance Poland

 

Ogólne Warunki Handlowe Szkoleń otwartych organizowanych przez DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.

Pobierz PDF

 

Instrukcja zapisu na szkolenia

Pobierz PDF