MSM - Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem pracy

Szkolenia związane z nowoczesnym zarządzaniem bezpieczeństwem pracy (MSM - Modern Safety Management) należą do jednych z najpopularniejszych na świecie. Muszą je przechodzić nawet audytorzy ISRS (International Safety Rating System). Swoją rosnącą popularność zyskują również wśród osób odpowiedzialnych za utrzymanie zasad BHP w dużych firmach. Skąd ten trend?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć analizując wdrożone w firmach systemy i procedury, analizując, jak funkcjonują i na ile są skuteczne, przede wszystkim z punktu widzenia realizacji celów firmy. Wymagania normy należy traktować jako elementy systemu zarządzania, które mają w tym pomóc. Oczywiście pod jednym warunkiem – nie mogą być traktowane instrumentalnie. Konieczne jest zrozumienie w jaki sposób dane wymaganie wpływa na skuteczność całego systemu i znaleźć optymalny sposób jego realizacji. Oznacza to, że każda firma ma możliwość budowania nawet bardzo różnych systemów, ale opartych na tych samych wymaganiach.  


Audyt MSM


Audyt systemu zarządzania ma wskazać elementy wymagające poprawy, np.:

 • Czy wyznaczone zostały cele zgodnie z zasadą SMART (am. Specific – konkretny, Measurable – mierzalny, Attainable - osiągalny, Realistic - realny, Time-bounded – wyznaczający terminy)? 
 • Czy dla każdego celu opracowany został program jego realizacji (zadania, osoby odpowiedzialne, terminy)? 
 • Czy realizacja programu oraz celów jest monitorowana i czy w przypadku, gdy program nie jest realizowany lub analiza wyników wskazują, że osiągnięcie celu jest zagrożone podejmowane są działania korygujące? 
 • Czy wszystkie istotne zagrożenia zostały zidentyfikowane? 
 • Czy dla wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń prawidłowo oszacowano ryzyko (jest to newralgiczny element każdego systemu, gdyż przeszacowane ryzyko powoduje marnotrawienie środków tam gdzie nie jest to potrzebne, nie doszacowane ryzyko oznacza, że brakuje środków tam gdzie jest to naprawdę potrzebne). 
 • Czy środki ochrony zostały prawidłowo dobrane i czy są one na co dzień konsekwentnie stosowane. 

Oczywiście te same rozważania możemy powtórzyć dla innych systemów zarządzania tj. ISO 9001 – zarządzania jakościąISO 14001 – zarządzania środowiskoweISO 27001 – zarządzanie bezpieczeństwem informacjiISO 22000 – zarządzania bezpieczeństwem żywności, itd. Zawsze chodzi o to samo: stworzenie systemu zabezpieczającego organizację przez możliwymi do uniknięcie stratami, wszystko jedno czy będzie to utrata kluczowego klienta, awaria środowiskowa, utrata kluczowych informacji czy wypuszczenie na rynek zatrutego produktu. I zawsze podejście jest takie same: identyfikacja możliwych zagrożeń, oszacowanie ryzyka, mniej lub bardziej formalne, jako podstawa do wyboru adekwatnych dla poziomu ryzyka środków (procedury, zasady, sprzęt, informacja, systemy ostrzegania, itd.) ochrony przed grożącymi stratami. 


MSM2


Postępująca coraz szybciej integracja systemów zarządzania zmusiła twórców MSM do powrotu do korzeni, do koncepcji Loss Control, czyli zarządzania stratami w szerokim rozumieniu tego słowa. W roku 2007 wprowadzona została nowa wersja MSM2 obejmująca zarządzanie BHP, jakością i środowiskiem. W maju 2008 odbyło się pierwsze szkolenie MSM2 w Polsce. 

Koncepcja MSM2 sprowadza się do jednolitego traktowania zagadnień związanych z zarządzaniem celami, zarządzaniem ryzykami, przeglądami, szkoleniem, komunikacją, zarządzaniem podwykonawcami i wiele innych, niezależnie czy dotyczą one spraw BHP, bezpieczeństwa procesowego, zarządzania jakością czy zarządzania środowiskowego. Dzięki temu uczestnicy szkolenia (kadra zarządzająca, pełnomocnicy systemów zarządzania, audytorzy, specjaliści) uczą się na czym polega skuteczne zarządzanie wszystkimi rodzajami ryzyk, z którymi dana firma ma do czynienia w swojej codziennej działalności. Takie jednolite podejście pozwala na stworzenie jednego systemu w organizacji, który będzie prostszy, bardziej zrozumiały dla pracowników oraz mniej zbiurokratyzowany.  


Szkolenie MSM


Szkolenie MSM2 zawiera następujące moduły:   

1. System zarządzania 
2. Przywództwo 
3. Zarządzanie ryzykiem i rozpoznanie ryzyk 
4. Ocena ryzyka   
5. Kontrola ryzyka   
6. Monitorowanie ryzyka 
7. Kultura i zachowanie 
8. Utrzymanie ruchu i kontrole/przeglądy  
9. Zarządzanie zmianą 
10. Komunikacja 
11. Zmiana zachowań 
12. Zarządzanie podwykonawcami 
13. Przygotowanie do awarii 
14. Uczenie się ze zdarzeń 
15. Monitorowanie, mierzenie i przegląd kierownictwa 

MSM czy MSM2?


Na pytanie MSM czy MSM2 odpowiedź jest prosta: firmom, które posiadają lub budują, a nawet planują w krótkim okresie czasu wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zaleca się MSM2, pozostałym wystarczy najprawdopodobniej „stary” MSM”. 


Wszystkich, którzy interesują się nowoczesnym podejściem do zarządzania zintegrowanymi systemami bezpieczeństwa zapraszamy do udziału w najbliższym szkoleniu: ZAPISZ SIĘ

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł lub masz inne pytania dotyczące bezpieczeństwa skontaktuj się z nami lub zapytaj o bezpłatną ofertę certyfikacji

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć analizując wdrożone w firmach systemy i procedury, analizując, jak funkcjonują i na ile są skuteczne, przede wszystkim z punktu widzenia realizacji celów firmy. Wymagania normy należy traktować jako elementy systemu zarządzania, które mają w tym pomóc. Oczywiście pod jednym warunkiem – nie mogą być traktowane instrumentalnie. Konieczne jest zrozumienie w jaki sposób dane wymaganie wpływa na skuteczność całego systemu i znaleźć optymalny sposób jego realizacji. Oznacza to, że każda firma ma możliwość budowania nawet bardzo różnych systemów, ale opartych na tych samych wymaganiach.  


Audyt MSM


Audyt systemu zarządzania ma wskazać elementy wymagające poprawy, np.:

 • Czy wyznaczone zostały cele zgodnie z zasadą SMART (am. Specific – konkretny, Measurable – mierzalny, Attainable - osiągalny, Realistic - realny, Time-bounded – wyznaczający terminy)? 
 • Czy dla każdego celu opracowany został program jego realizacji (zadania, osoby odpowiedzialne, terminy)? 
 • Czy realizacja programu oraz celów jest monitorowana i czy w przypadku, gdy program nie jest realizowany lub analiza wyników wskazują, że osiągnięcie celu jest zagrożone podejmowane są działania korygujące? 
 • Czy wszystkie istotne zagrożenia zostały zidentyfikowane? 
 • Czy dla wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń prawidłowo oszacowano ryzyko (jest to newralgiczny element każdego systemu, gdyż przeszacowane ryzyko powoduje marnotrawienie środków tam gdzie nie jest to potrzebne, nie doszacowane ryzyko oznacza, że brakuje środków tam gdzie jest to naprawdę potrzebne). 
 • Czy środki ochrony zostały prawidłowo dobrane i czy są one na co dzień konsekwentnie stosowane. 

Oczywiście te same rozważania możemy powtórzyć dla innych systemów zarządzania tj. ISO 9001 – zarządzania jakościąISO 14001 – zarządzania środowiskoweISO 27001 – zarządzanie bezpieczeństwem informacjiISO 22000 – zarządzania bezpieczeństwem żywności, itd. Zawsze chodzi o to samo: stworzenie systemu zabezpieczającego organizację przez możliwymi do uniknięcie stratami, wszystko jedno czy będzie to utrata kluczowego klienta, awaria środowiskowa, utrata kluczowych informacji czy wypuszczenie na rynek zatrutego produktu. I zawsze podejście jest takie same: identyfikacja możliwych zagrożeń, oszacowanie ryzyka, mniej lub bardziej formalne, jako podstawa do wyboru adekwatnych dla poziomu ryzyka środków (procedury, zasady, sprzęt, informacja, systemy ostrzegania, itd.) ochrony przed grożącymi stratami. 


MSM2


Postępująca coraz szybciej integracja systemów zarządzania zmusiła twórców MSM do powrotu do korzeni, do koncepcji Loss Control, czyli zarządzania stratami w szerokim rozumieniu tego słowa. W roku 2007 wprowadzona została nowa wersja MSM2 obejmująca zarządzanie BHP, jakością i środowiskiem. W maju 2008 odbyło się pierwsze szkolenie MSM2 w Polsce. 

Koncepcja MSM2 sprowadza się do jednolitego traktowania zagadnień związanych z zarządzaniem celami, zarządzaniem ryzykami, przeglądami, szkoleniem, komunikacją, zarządzaniem podwykonawcami i wiele innych, niezależnie czy dotyczą one spraw BHP, bezpieczeństwa procesowego, zarządzania jakością czy zarządzania środowiskowego. Dzięki temu uczestnicy szkolenia (kadra zarządzająca, pełnomocnicy systemów zarządzania, audytorzy, specjaliści) uczą się na czym polega skuteczne zarządzanie wszystkimi rodzajami ryzyk, z którymi dana firma ma do czynienia w swojej codziennej działalności. Takie jednolite podejście pozwala na stworzenie jednego systemu w organizacji, który będzie prostszy, bardziej zrozumiały dla pracowników oraz mniej zbiurokratyzowany.  


Szkolenie MSM


Szkolenie MSM2 zawiera następujące moduły:   

1. System zarządzania 
2. Przywództwo 
3. Zarządzanie ryzykiem i rozpoznanie ryzyk 
4. Ocena ryzyka   
5. Kontrola ryzyka   
6. Monitorowanie ryzyka 
7. Kultura i zachowanie 
8. Utrzymanie ruchu i kontrole/przeglądy  
9. Zarządzanie zmianą 
10. Komunikacja 
11. Zmiana zachowań 
12. Zarządzanie podwykonawcami 
13. Przygotowanie do awarii 
14. Uczenie się ze zdarzeń 
15. Monitorowanie, mierzenie i przegląd kierownictwa 

MSM czy MSM2?


Na pytanie MSM czy MSM2 odpowiedź jest prosta: firmom, które posiadają lub budują, a nawet planują w krótkim okresie czasu wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zaleca się MSM2, pozostałym wystarczy najprawdopodobniej „stary” MSM”. 


Wszystkich, którzy interesują się nowoczesnym podejściem do zarządzania zintegrowanymi systemami bezpieczeństwa zapraszamy do udziału w najbliższym szkoleniu: ZAPISZ SIĘ

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł lub masz inne pytania dotyczące bezpieczeństwa skontaktuj się z nami lub zapytaj o bezpłatną ofertę certyfikacji