Other sectors

Audyty zmian zachowań (behawioralne) ABC

Audyty behawioralne szkolenie

Poszukiwanie przez coraz większą liczbę pracodawców możliwości poprawy poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, jak i innych osób będacych pod nadzorem organizacji, skłania do sięgania po nowe narzędzia. Jednym z takich instrumentów jest krótka obserwacja zachowań ludzi podczas wykonywania normalnych czynności związanych z pełnioną funkcją oraz rozmowa o bezpiecznych i niebezpiecznych zachowaniach dostrzeżonych podczas przeprowadzonej wcześniej obserwacji

Co zyskujesz

Podczas szkolenia uzyskasz wiedzę: 

 • O nowym narzędziu do budowania kultury bezpieczeństwa pracy,
 • O idei i znaczeniu zmiany zachowań w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy,
 • O warunkach koniecznych do rozpoczęcia wdrażania tego narzędzia oraz korzyści i koszty związane z wdrażaniem audytów zmiany zachowań.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów wyższego i średniego szczebla, pełnomocników SZBHP oraz pracowników służby BHP, a także wszystkich tych, dla których bezpieczeństwo i zdrowie w pracy liczą się bardziej niż jakość produktu oraz termin realizacji zadania.

Zawartość szkolenia

 • Prezentacja idei i znaczenia audytów zmiany zachowań, 
 • Rola najwyższego kierownictwa we wdrażaniu audytów zmiany zachowań,
 • Udział kadry zarządzającej wszystkich szczebli w realizacji audytów zmiany zachowań,
 • Warunki konieczne do rozpoczęcia wdrażania audytów zmiany zachowań,
 • Etapy wdrażania audytów zmiany zachowań.

Co zyskujesz

Podczas szkolenia uzyskasz wiedzę: 

 • O nowym narzędziu do budowania kultury bezpieczeństwa pracy,
 • O idei i znaczeniu zmiany zachowań w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy,
 • O warunkach koniecznych do rozpoczęcia wdrażania tego narzędzia oraz korzyści i koszty związane z wdrażaniem audytów zmiany zachowań.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów wyższego i średniego szczebla, pełnomocników SZBHP oraz pracowników służby BHP, a także wszystkich tych, dla których bezpieczeństwo i zdrowie w pracy liczą się bardziej niż jakość produktu oraz termin realizacji zadania.

Zawartość szkolenia

 • Prezentacja idei i znaczenia audytów zmiany zachowań, 
 • Rola najwyższego kierownictwa we wdrażaniu audytów zmiany zachowań,
 • Udział kadry zarządzającej wszystkich szczebli w realizacji audytów zmiany zachowań,
 • Warunki konieczne do rozpoczęcia wdrażania audytów zmiany zachowań,
 • Etapy wdrażania audytów zmiany zachowań.