Skip to content

Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 (rejestrowane w IRCA ref: A17898)

5-dniowe szkolenie daje uczestnikom wiedzę i umiejętności wymagane do przygotowania i prowadzenia audytów systemu zarządzania jakością.

Co zyskujesz

Szkolenie zapewnia uczestnikom wiedzę i umiejętności wymagane do prowadzenia audytów systemów zarządzania wewnętrznych i zewnętrznych, opartych na ISO 9001:2015 oraz wytycznych ISO 19011 (audyty pierwszej i drugiej strony) i ISO 17021 (audyty trzeciej strony). Kurs jest zarejestrowany w IRCA (International Register of Certificated Auditors, ref: A17898) i spełnia wymogi formalne dla osób zainteresowanych rejestracją w IRCA lub innymi schematami rejestracji audytorów.

Odbiorcy szkolenia

Osoby zainteresowane prowadzeniem audytów systemu zarządzania jakością pierwszej, drugiej i trzeciej strony –wewnętrznych, klientowskich (dostawców) oraz certyfikacyjnych. Kurs daje zrozumienie i wiedzę jak wygląda audyt z perspektywy jednostki certyfikacyjnej.

Warunki uczestnictwa

Zalecane jest posiadanie wiedzy na temat:

 • Cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act),
 • Zależności między zarządzaniem jakością  i zadowoleniem klienta,
 • Struktury i wymagań HLS,
 • Wymagań normy ISO 9001:2015

Główne punkty programu szkolenia

 • System zarządzania – czym jest, czemu służy, z uwzględnieniem HLS
 • Czym jest i czemu służy audyt
 • Myślenie oparte na ryzyku
 • Norma ISO 9001:2015 – cel i wymagania z perspektywy audytu
 • Jak planować i przeprowadzić audyt (symulacje)
 • Komunikacja w czasie audytu
 • Wartość dodana – raportowanie, działania poaudytowe
 • Egzamin IRCA

Informacje dodatkowe

 • Uczestnicy powinni legitymować się znajomością normy ISO 9001:2015. Chętnych zapraszamy na kurs Wymagania ISO 9001:2015.
 • Ocena uczestników dokonywana jest w systemie ciągłym, podczas każdego dnia szkolenia oraz na podstawie egzaminu przeprowadzanego w formie "zamkniętej książki" ostatniego dnia szkolenia.
 • Pozytywne ukończenie szkolenia jest jednym z kryteriów do ubiegania się o uzyskanie statusu audytora wiodącego IRCA. 
 • W celu uzyskania dostępu do informacji oferowanych przez IRCA, należy zarejestrować swój certyfikat na stronie www.irca.org.

Co zyskujesz

Szkolenie zapewnia uczestnikom wiedzę i umiejętności wymagane do prowadzenia audytów systemów zarządzania wewnętrznych i zewnętrznych, opartych na ISO 9001:2015 oraz wytycznych ISO 19011 (audyty pierwszej i drugiej strony) i ISO 17021 (audyty trzeciej strony). Kurs jest zarejestrowany w IRCA (International Register of Certificated Auditors, ref: A17898) i spełnia wymogi formalne dla osób zainteresowanych rejestracją w IRCA lub innymi schematami rejestracji audytorów.

Odbiorcy szkolenia

Osoby zainteresowane prowadzeniem audytów systemu zarządzania jakością pierwszej, drugiej i trzeciej strony –wewnętrznych, klientowskich (dostawców) oraz certyfikacyjnych. Kurs daje zrozumienie i wiedzę jak wygląda audyt z perspektywy jednostki certyfikacyjnej.

Warunki uczestnictwa

Zalecane jest posiadanie wiedzy na temat:

 • Cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act),
 • Zależności między zarządzaniem jakością  i zadowoleniem klienta,
 • Struktury i wymagań HLS,
 • Wymagań normy ISO 9001:2015

Główne punkty programu szkolenia

 • System zarządzania – czym jest, czemu służy, z uwzględnieniem HLS
 • Czym jest i czemu służy audyt
 • Myślenie oparte na ryzyku
 • Norma ISO 9001:2015 – cel i wymagania z perspektywy audytu
 • Jak planować i przeprowadzić audyt (symulacje)
 • Komunikacja w czasie audytu
 • Wartość dodana – raportowanie, działania poaudytowe
 • Egzamin IRCA

Informacje dodatkowe

 • Uczestnicy powinni legitymować się znajomością normy ISO 9001:2015. Chętnych zapraszamy na kurs Wymagania ISO 9001:2015.
 • Ocena uczestników dokonywana jest w systemie ciągłym, podczas każdego dnia szkolenia oraz na podstawie egzaminu przeprowadzanego w formie "zamkniętej książki" ostatniego dnia szkolenia.
 • Pozytywne ukończenie szkolenia jest jednym z kryteriów do ubiegania się o uzyskanie statusu audytora wiodącego IRCA. 
 • W celu uzyskania dostępu do informacji oferowanych przez IRCA, należy zarejestrować swój certyfikat na stronie www.irca.org.

Zobacz także

  Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleń

  Publikacje

Publikacje

Czytaj nasze publikacje związane z systemami zarządzania

  Webinaria

Webinaria

Weź udział w naszych bezpłatnych webinariach

  Szkolenia, seminaria i warsztaty

Szkolenia, seminaria i warsztaty

Sprawdź naszą aktualną ofertę edukacyjną

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najważniejsze informacje z na temat systemów zarządzania

 

Certyfikacja wg. ISO 9001:2015

Szczegóły związane z certyfikacją systemu zarządzania na zgodność z ISO 9001:2015

 

Aktualności

Najświeższe wiadomości z zakresu certyfikacji systemów zarządzania, powiązanych rozporządzeń i standardów

 

Ogólne Warunki Handlowe Szkoleń otwartych organizowanych przez DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.

Pobierz PDF