DNV w Polsce

Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 (rejestrowane w IRCA ref: A17898)

szkolenie Audytor wiodący DNV GL

5-dniowe szkolenie daje uczestnikom wiedzę i umiejętności wymagane do przygotowania i prowadzenia audytów systemu zarządzania jakością.

Co zyskujesz

Szkolenie zapewnia uczestnikom wiedzę i umiejętności wymagane do prowadzenia audytów systemów zarządzania wewnętrznych i zewnętrznych, opartych na ISO 9001:2015 oraz wytycznych ISO 19011 (audyty pierwszej i drugiej strony) i ISO 17021 (audyty trzeciej strony). Kurs jest zarejestrowany w IRCA (International Register of Certificated Auditors, ref: A17898) i spełnia wymogi formalne dla osób zainteresowanych rejestracją w IRCA lub innymi schematami rejestracji audytorów.

Odbiorcy szkolenia

Osoby zainteresowane prowadzeniem audytów systemu zarządzania jakością pierwszej, drugiej i trzeciej strony –wewnętrznych, klientowskich (dostawców) oraz certyfikacyjnych. Kurs daje zrozumienie i wiedzę jak wygląda audyt z perspektywy jednostki certyfikacyjnej.

Warunki uczestnictwa

Zalecane jest posiadanie wiedzy na temat:

 •  Cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act),
 • Zależności między zarządzaniem jakością  i zadowoleniem klienta,
 • Struktury i wymagań HLS,
 • Wymagań normy ISO 9001:2015

Główne punkty programu szkolenia

 • System zarządzania – czym jest, czemu służy, z uwzględnieniem HLS
 • Czym jest i czemu służy audyt
 • Myślenie oparte na ryzyku
 • Norma ISO 9001:2015 – cel i wymagania z perspektywy audytu
 • Jak planować i przeprowadzić audyt (symulacje)
 • Komunikacja w czasie audytu
 • Wartość dodana – raportowanie, działania poaudytowe
 • Egzamin IRCA

Informacje dodatkowe

 • Ocena uczestników dokonywana jest w systemie ciągłym, podczas każdego dnia szkolenia oraz na podstawie egzaminu przeprowadzanego w formie "zamkniętej książki" ostatniego dnia szkolenia.
 • Pozytywne ukończenie szkolenia jest jednym z kryteriów do ubiegania się o uzyskanie statusu audytora wiodącego IRCA. 
 • W celu uzyskania dostępu do informacji oferowanych przez IRCA, należy zarejestrować swój certyfikat na stronie www.irca.org.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Newsletter

Subskrybuj

Długość szkolenia:

5 dni

Wymagania wstępne:

Zalecane jest posiadanie wiedzy na temat: Cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act), zależności między zarządzaniem jakością i zadowoleniem klienta, struktury i wymagań HLS, wymagań normy ISO 9001:2015.

Cena:

3500 zł netto

Dodatkowe informacje:

Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, opłaty egzaminacyjnej, wydania certyfikatu / listu informacyjnego, przerw kawowych i obiadu.

Co zyskujesz

Szkolenie zapewnia uczestnikom wiedzę i umiejętności wymagane do prowadzenia audytów systemów zarządzania wewnętrznych i zewnętrznych, opartych na ISO 9001:2015 oraz wytycznych ISO 19011 (audyty pierwszej i drugiej strony) i ISO 17021 (audyty trzeciej strony). Kurs jest zarejestrowany w IRCA (International Register of Certificated Auditors, ref: A17898) i spełnia wymogi formalne dla osób zainteresowanych rejestracją w IRCA lub innymi schematami rejestracji audytorów.

Odbiorcy szkolenia

Osoby zainteresowane prowadzeniem audytów systemu zarządzania jakością pierwszej, drugiej i trzeciej strony –wewnętrznych, klientowskich (dostawców) oraz certyfikacyjnych. Kurs daje zrozumienie i wiedzę jak wygląda audyt z perspektywy jednostki certyfikacyjnej.

Warunki uczestnictwa

Zalecane jest posiadanie wiedzy na temat:

 •  Cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act),
 • Zależności między zarządzaniem jakością  i zadowoleniem klienta,
 • Struktury i wymagań HLS,
 • Wymagań normy ISO 9001:2015

Główne punkty programu szkolenia

 • System zarządzania – czym jest, czemu służy, z uwzględnieniem HLS
 • Czym jest i czemu służy audyt
 • Myślenie oparte na ryzyku
 • Norma ISO 9001:2015 – cel i wymagania z perspektywy audytu
 • Jak planować i przeprowadzić audyt (symulacje)
 • Komunikacja w czasie audytu
 • Wartość dodana – raportowanie, działania poaudytowe
 • Egzamin IRCA

Informacje dodatkowe

 • Ocena uczestników dokonywana jest w systemie ciągłym, podczas każdego dnia szkolenia oraz na podstawie egzaminu przeprowadzanego w formie "zamkniętej książki" ostatniego dnia szkolenia.
 • Pozytywne ukończenie szkolenia jest jednym z kryteriów do ubiegania się o uzyskanie statusu audytora wiodącego IRCA. 
 • W celu uzyskania dostępu do informacji oferowanych przez IRCA, należy zarejestrować swój certyfikat na stronie www.irca.org.

Zobacz także

Publikacje

Czytaj nasze publikacje związane z systemami zarządzania

Webinaria

Weź udział w naszych bezpłatnych webinariach

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najważniejsze informacje z na temat systemów zarządzania

Szkolenia, seminaria i warsztaty

Sprawdź naszą aktualną ofertę edukacyjną

Szkolenia w zakresie jakości i doskonałości operacyjnej

Certyfikacja wg. ISO 9001:2015

Szczegóły związane z certyfikacją systemu zarządzania na zgodność z ISO 9001:2015

Aktualności

Najświeższe wiadomości z zakresu certyfikacji systemów zarządzania, powiązanych rozporządzeń i standardów

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość