Standard MSC Chain of Custody

Certyfikacja według standardu Chain of Custody Council (MSC) pokazuje konsumentom, że Twoje owoce morza pochodzą z certyfikowanego źródła MSC Fisheries lub ASC Farm.

Owoce morza są najważniejszym na świecie odnawialnym źródłem żywności. Zdrowe oceany są niezbędne dla dobrze prosperujących ekosystemów morskich, źródeł utrzymania i gospodarek na całym świecie. Nasze oceany znajdują się pod większą niż kiedykolwiek presją ze strony człowieka i środowiska. Wraz z rosnącymi obawami konsumentów dotyczącymi pochodzenia produktów, ich wpływu na środowisko i wartości odżywczej, coraz większą uwagę przywiązuje się do zrównoważonego rozwoju w sektorze rybołówstwa.

Czym jest Standard MSC Chain of Custody (CoC)?

Standard dotyczy wszystkich uczestników rynku (indywidualnych organizacji lub grup) posiadających prawo własności do produktu lub w których produkt z owoców morza jest przetwarzany lub przepakowywany, w tym hurtowników, przetwórców, sprzedawców detalicznych, firm cateringowych i handlowych. Gwarantuje ona, że każdy produkt opatrzony ekoznakiem MSC pochodzi z certyfikowanego, zrównoważonego łowiska. Każdy uczestnik łańcucha dostaw, który rości sobie prawo własności do produktu lub przekształca produkt, musi posiadać certyfikat aż do momentu, w którym produkt trafia do ostatecznego, gotowego dla konsumenta opakowania. 

Standard MSC CoC ma zastosowanie do:

  • Dzikie połowy: przedsiębiorstwa posiadające certyfikat MSC Fisheries Standard
  • Akwakultura: Firmy certyfikowane zgodnie ze standardami Aquaculture Stewardship (ASC).  Specyficzne wymagania ASC są dodane do Standardu MSC CoC.

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Certyfikacja według MSC CoC Standard umożliwia Państwa organizacji: 

  • Pokaż, że Twoje produkty pochodzą ze zrównoważonego źródła
  • zaspokojenie zapotrzebowania konsumentów na informacje o pochodzeniu produktów
  • Zapewnienie zrównoważonego i bezpiecznego łańcucha żywnościowego
  • Buduj zaufanie konsumentów. 
  • Wspieraj pozycjonowanie swojego produktu za pomocą oznakowania ekologicznego.
  • Zaspokojenie popytu detalicznego na weryfikację produktów pochodzących z ekologicznych źródeł
  • Współpracuj z wiodącymi detalistami i sieciami handlowymi, które wymagają certyfikacji.

Używanie oznakowania ekologicznego MSC lub ASC na produktach z owoców morza jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy przeprowadzono niezależną weryfikację pod kątem standardu MSC Chain of Custody i gdy przedsiębiorstwo podpisało umowę licencyjną na logo z właścicielem systemu.

Rozpoczęcie pracy

DNV jest jednostką certyfikującą akredytowaną do przeprowadzania certyfikacji dla indywidualnych organizacji i grup w zakresie ASC Farm Standard, MSC Fisheries Standard oraz MSC Chain of Custody Standard.  Aby ocenić integralność łańcucha kontroli dla odpowiednich owoców morza i produktów z owoców morza oraz ich pochodzenia, DNV ocenia procesy, ocenia odnośne zapisy i uzgadnia ilość produktów.

Zobacz także

  Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Download our flyer

  MSC Chain of Custody Standard

MSC Chain of Custody Standard

Download our flyer

 

Marine Stewardship Council

Certification and ecolabelling program for sustainable seafood

 

Brochure: MSC fisheries - Get Certified!

A practical guide to the Marine Stewardship Council’s fishery certification process

 

Zasady zrównoważonego rybołówstwa

Zobacz dokumenty i publikacje, które pomogą Ci lepiej zrozumieć działania MSC