Food and beverage

Standard MSC Chain of Custody

MSC Chain of Custody Standard

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Certyfikacja według standardu Chain of Custody Council (MSC) pokazuje konsumentom, że Twoje owoce morza pochodzą z certyfikowanego źródła MSC Fisheries lub ASC Farm.

Owoce morza są najważniejszym na świecie odnawialnym źródłem żywności. Zdrowe oceany są niezbędne dla dobrze prosperujących ekosystemów morskich, źródeł utrzymania i gospodarek na całym świecie. Nasze oceany znajdują się pod większą niż kiedykolwiek presją ze strony człowieka i środowiska. Wraz z rosnącymi obawami konsumentów dotyczącymi pochodzenia produktów, ich wpływu na środowisko i wartości odżywczej, coraz większą uwagę przywiązuje się do zrównoważonego rozwoju w sektorze rybołówstwa.

Czym jest Standard MSC Chain of Custody (CoC)?

Standard dotyczy wszystkich uczestników rynku (indywidualnych organizacji lub grup) posiadających prawo własności do produktu lub w których produkt z owoców morza jest przetwarzany lub przepakowywany, w tym hurtowników, przetwórców, sprzedawców detalicznych, firm cateringowych i handlowych. Gwarantuje ona, że każdy produkt opatrzony ekoznakiem MSC pochodzi z certyfikowanego, zrównoważonego łowiska. Każdy uczestnik łańcucha dostaw, który rości sobie prawo własności do produktu lub przekształca produkt, musi posiadać certyfikat aż do momentu, w którym produkt trafia do ostatecznego, gotowego dla konsumenta opakowania. 

Standard MSC CoC ma zastosowanie do:

  • Dzikie połowy: przedsiębiorstwa posiadające certyfikat MSC Fisheries Standard
  • Akwakultura: Firmy certyfikowane zgodnie ze standardami Aquaculture Stewardship (ASC).  Specyficzne wymagania ASC są dodane do Standardu MSC CoC.

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Certyfikacja według MSC CoC Standard umożliwia Państwa organizacji: 

  • Pokaż, że Twoje produkty pochodzą ze zrównoważonego źródła
  • zaspokojenie zapotrzebowania konsumentów na informacje o pochodzeniu produktów
  • Zapewnienie zrównoważonego i bezpiecznego łańcucha żywnościowego
  • Buduj zaufanie konsumentów. 
  • Wspieraj pozycjonowanie swojego produktu za pomocą oznakowania ekologicznego.
  • Zaspokojenie popytu detalicznego na weryfikację produktów pochodzących z ekologicznych źródeł
  • Współpracuj z wiodącymi detalistami i sieciami handlowymi, które wymagają certyfikacji.

Używanie oznakowania ekologicznego MSC lub ASC na produktach z owoców morza jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy przeprowadzono niezależną weryfikację pod kątem standardu MSC Chain of Custody i gdy przedsiębiorstwo podpisało umowę licencyjną na logo z właścicielem systemu.

Rozpoczęcie pracy

DNV jest jednostką certyfikującą akredytowaną do przeprowadzania certyfikacji dla indywidualnych organizacji i grup w zakresie ASC Farm Standard, MSC Fisheries Standard oraz MSC Chain of Custody Standard.  Aby ocenić integralność łańcucha kontroli dla odpowiednich owoców morza i produktów z owoców morza oraz ich pochodzenia, DNV ocenia procesy, ocenia odnośne zapisy i uzgadnia ilość produktów.

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Powiązane usługi: