GLOBALG.A.P IFA Fruit and Vegetables

Popraw jakość swoich produktów – owoców i warzyw - i konsekwentnie spełniaj oczekiwania klientów w zakresie bezpieczeństwa żywności i zrównoważonego rozwoju.

Certyfikacja Zintegrowanego Zapewnienia Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie (IFA) dla owoców i warzyw jest dowodem zaangażowania w dobre praktyki rolnicze, w tym produkcję i sprzedaż bezpiecznej żywności przy jednoczesnej ochronie ograniczonych zasobów. Oznacza ciągłe doskonalenie i zadowolenie klientów. Są to wymierne korzyści, które odgrywają ważną rolę w budowaniu zrównoważonych wyników przedsiębiorstwa.

Standard IFA Integrated Farm Assurance - Fruit & Vegetables zawiera szczegółowe wymagania dotyczące systemu zarządzania gospodarstwem, które zwiększą zdolność do konsekwentnego dostarczania produktów spełniających wymagania klientów, a także wymagania ustawowe i regulacyjne.

Czym jest standard GLOBALG.A.P. IFA Fruit and Vegetables?

GLOBALG.A.P. jest uznanym na całym świecie standardem przedprodukcyjnym, zapewniającym jakość i bezpieczeństwo produktu końcowego. Standard GLOBALG.A.P. IFA zbudowany jest w oparciu o system modułów, który umożliwia producentom uzyskanie certyfikatu w kilku pod-zakresach w ramach jednego audytu. W jego skład wchodzą:

  • Przepisy ogólne, które określają kryteria skutecznego wdrożenia Punktów Kontrolnych i Kryteriów Zgodności (CPCC), jak również wytyczne do weryfikacji i wymagania standardu. Kryteria te definiują wymagania dla osiągnięcia standardu jakości wymaganego przez GLOBALG.A.P.
  • Standard Owoce i warzywa jest pod-zakresem modułu upraw, który sam w sobie jest jednym z trzech modułów (pozostałe dwa główne moduły obejmują akwakulturę i hodowlę zwierząt), zbudowanym na bazie modułu bazowego dla wszystkich gospodarstw rolnych i koncentruje się w szczególności na owocach i warzywach. Pod-zakres "Owoce i warzywa" obejmuje cały proces produkcji rolnej certyfikowanego produktu, od rośliny w ziemi do nieprzetworzonego produktu końcowego.
  • Promuje działania dla każdego producenta owoców i warzyw, które zapewniają bezpieczeństwo i dobrobyt żywności i pracowników gospodarstwa, identyfikowalność produktów i dokumentacji produkcyjnej, świadomość ekologiczną, minimalizację nakładów agrochemicznych (nawozy, zwalczanie szkodników i chwastów), Zintegrowane Zarządzanie Uprawami (ICM), efektywne wykorzystanie zasobów (gleby i wody) oraz zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami. 

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Certyfikacja GLOBALG.A.P. IFA - Owoce i Warzywa przez niezależną stronę trzecią weryfikuje skuteczność dobrych praktyk rolniczych i wdrożonego systemu gospodarowania oraz zrównoważony charakter działalności rolniczej. W rezultacie: 
  • Wdrożone zostaje ustrukturyzowane podejście do ciągłego doskonalenia procesów i wiedza, na czym należy skoncentrować wysiłki. Dzięki temu można poprawić jakość produktów i obniżyć koszty.
  • Zwiększenie zaufania i zadowolenia klientów, co z kolei może prowadzić do lepszego i łatwiejszego dostępu do rynku. 
  • Uzyskanie znaczącej przewagi konkurencyjnej poprzez spełnienie wszelkich wymagań biznesowych związanych z certyfikacją systemu rolniczego, stawianych przez klientów, dostawców i podwykonawców w celu prowadzenia z nimi działalności.

Rozpoczęcie pracy

Aby uzyskać certyfikat, należy najpierw wdrożyć wymagane moduły do systemu zgodnego z wymaganiami normy. DNV jest akredytowaną jednostką certyfikującą i może pomóc Państwu w trakcie całego procesu, począwszy od szkolenia IFA, poprzez samoocenę, analizę luk, aż po usługi certyfikacyjne.

Zobacz także

  Global G.A.P IFA Fruit and Vegetables

Global G.A.P IFA Fruit and Vegetables

Pobierz ulotkę (ang.)

  Bezpieczny łańcuch dostaw żywności

Bezpieczny łańcuch dostaw żywności

Pobierz ulotkę (ang.)

 

Szkolenia związane z bezpieczeństwem żywności

 

Global Food Safety Initiative

Przejdź do oficjalnej strony GFSI (ang.)