Food and beverage

GLOBALG.A.P IFA Fruit and Vegetables

GLOBAL G.A.P IFA Fruit and Vegetables DNV GL

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Popraw jakość swoich produktów – owoców i warzyw - i konsekwentnie spełniaj oczekiwania klientów w zakresie bezpieczeństwa żywności i zrównoważonego rozwoju.

Certyfikacja Zintegrowanego Zapewnienia Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie (IFA) dla owoców i warzyw jest dowodem zaangażowania w dobre praktyki rolnicze, w tym produkcję i sprzedaż bezpiecznej żywności przy jednoczesnej ochronie ograniczonych zasobów. Oznacza ciągłe doskonalenie i zadowolenie klientów. Są to wymierne korzyści, które odgrywają ważną rolę w budowaniu zrównoważonych wyników przedsiębiorstwa.

Standard IFA Integrated Farm Assurance - Fruit & Vegetables zawiera szczegółowe wymagania dotyczące systemu zarządzania gospodarstwem, które zwiększą zdolność do konsekwentnego dostarczania produktów spełniających wymagania klientów, a także wymagania ustawowe i regulacyjne.

Czym jest standard GLOBALG.A.P. IFA Fruit and Vegetables?

GLOBALG.A.P. jest uznanym na całym świecie standardem przedprodukcyjnym, zapewniającym jakość i bezpieczeństwo produktu końcowego. Standard GLOBALG.A.P. IFA zbudowany jest w oparciu o system modułów, który umożliwia producentom uzyskanie certyfikatu w kilku pod-zakresach w ramach jednego audytu. W jego skład wchodzą:

  • Przepisy ogólne, które określają kryteria skutecznego wdrożenia Punktów Kontrolnych i Kryteriów Zgodności (CPCC), jak również wytyczne do weryfikacji i wymagania standardu. Kryteria te definiują wymagania dla osiągnięcia standardu jakości wymaganego przez GLOBALG.A.P.
  • Standard Owoce i warzywa jest pod-zakresem modułu upraw, który sam w sobie jest jednym z trzech modułów (pozostałe dwa główne moduły obejmują akwakulturę i hodowlę zwierząt), zbudowanym na bazie modułu bazowego dla wszystkich gospodarstw rolnych i koncentruje się w szczególności na owocach i warzywach. Pod-zakres "Owoce i warzywa" obejmuje cały proces produkcji rolnej certyfikowanego produktu, od rośliny w ziemi do nieprzetworzonego produktu końcowego.
  • Promuje działania dla każdego producenta owoców i warzyw, które zapewniają bezpieczeństwo i dobrobyt żywności i pracowników gospodarstwa, identyfikowalność produktów i dokumentacji produkcyjnej, świadomość ekologiczną, minimalizację nakładów agrochemicznych (nawozy, zwalczanie szkodników i chwastów), Zintegrowane Zarządzanie Uprawami (ICM), efektywne wykorzystanie zasobów (gleby i wody) oraz zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami. 

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Certyfikacja GLOBALG.A.P. IFA - Owoce i Warzywa przez niezależną stronę trzecią weryfikuje skuteczność dobrych praktyk rolniczych i wdrożonego systemu gospodarowania oraz zrównoważony charakter działalności rolniczej. W rezultacie: 
  • Wdrożone zostaje ustrukturyzowane podejście do ciągłego doskonalenia procesów i wiedza, na czym należy skoncentrować wysiłki. Dzięki temu można poprawić jakość produktów i obniżyć koszty.
  • Zwiększenie zaufania i zadowolenia klientów, co z kolei może prowadzić do lepszego i łatwiejszego dostępu do rynku. 
  • Uzyskanie znaczącej przewagi konkurencyjnej poprzez spełnienie wszelkich wymagań biznesowych związanych z certyfikacją systemu rolniczego, stawianych przez klientów, dostawców i podwykonawców w celu prowadzenia z nimi działalności.

Rozpoczęcie pracy

Aby uzyskać certyfikat, należy najpierw wdrożyć wymagane moduły do systemu zgodnego z wymaganiami normy. DNV jest akredytowaną jednostką certyfikującą i może pomóc Państwu w trakcie całego procesu, począwszy od szkolenia IFA, poprzez samoocenę, analizę luk, aż po usługi certyfikacyjne.

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Powiązane usługi: