DNV w Polsce

GLOBALG.A.P IFA Fruit and Vegetables

GLOBAL G.A.P IFA Fruit and Vegetables DNV GL

Kontakt:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij wniosek

Zarówno bezpieczeństwo żywności, jak i ochrona środowiska zaczyna się od rolnictwa i produkcji pierwotnej. GLOBALG.A.P. jest uznawanym na całym świecie standardem opracowanym specjalnie z myślą o gospodarstwach rolnych.

Zakres normy GLOBALG.A.P obejmuje rośliny uprawne, towary i żywność pochodzenia zwierzęcego, aby dobre praktyki rolnicze (G.A.P. – Good Agricultural Practices) mogły być stosowane w gospodarstwach rolnych oraz wszędzie tam, gdzie hoduje się zwierzęta. Moduł dotyczący owoców i warzyw został opracowany jako pierwszy, z myślą o wyrobach produkcji pierwotnej przeznaczonych do spożycia przez człowieka.

Konsumenci w coraz większym stopniu interesują się bezpieczeństwem i jakością żywności, jak również wpływem procesów produkcji żywności na środowisko i społeczeństwo, zrównoważony rozwój jest więc dziś dla rozwoju rolnictwa pojęciem kluczowym. W odpowiedzi na oczekiwania konsumentów, większość europejskich sieci detalicznych poszukuje wyrobów powstających w wyniku zrównoważonych procesów. Jest to często warunek dopuszczenia do łańcucha dostaw.

Czym jest standard GLOBALG.A.P. IFA Fruit and Vegetables? 


GLOBALG.A.P. IFA – Standard Zintegrowanego Zapewniania Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie, moduł Owoce i Warzywa – jest uznawaną na całym świecie normą zapewniania jakości i bezpieczeństwa wyrobu końcowego w sektorze rolnictwa, jak również zgodności funkcjonowania gospodarstwa z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Aktualna wersja normy IFA składa się z różnych modułów, w tym ogólnego modułu bazowego dla wszystkich rodzajów gospodarstw, trzech głównych zakresów bazowych (dla roślin uprawnych, inwentarza żywego i akwakultury), a także szeregu podzakresów szczegółowych, od owoców i warzyw po produkty mleczne, od roślin uprawnych zbieranych mechanicznie po ryby.

Wymagania dotyczące owoców i warzyw odnoszą się do całego procesu produkcji certyfikowanego wyrobu, od nasion trafiających do gleby po nieprzetworzony produkt końcowy. 

Główne obszary zainteresowania normy GLOBALG.A.P. IFA – Fruit and Vegetables to:

 • Bezpieczeństwo i zdrowie hodowców i konsumentów
 • Identyfikowalność produktów i zapisów dotyczących produkcji
 • Minimalizowanie udziału środków agrochemicznych
 • Zintegrowane zarządzanie zbiorami (ICM – Integrated Crop Management)
 • Efektywność wykorzystania zasobów
 • Świadomość ekologiczna
 • Zgodność z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego

Certyfikacja GLOBAL G.A.P obejmuje weryfikację dobrych praktyk w części łańcucha produkcyjnego; może odbywać się w nawiązaniu do innych norm dotyczących bezpieczeństwa żywności, takich jak BRC i IFC, dzięki czemu zweryfikowany zostanie cały łańcuch dostaw. 

Dlaczego warto się certyfikować? 


Konsumenci coraz częściej oczekują gwarancji bezpiecznej żywności, pochodzącej ze zrównoważonych upraw, producenci muszą oferować żywność dostępną, a zarazem produkowaną w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a sieci handlowe potrzebują wiarygodnego narzędzia oceny dostawców – a wszystko to zapewnia certyfikacja. Wspólne wytyczne dotyczące produkcji żywności, obowiązujące hodowców, producentów żywności oraz sieci handlowe – określające sposób prowadzenia hodowli oraz środki użyte do produkcji – mają znaczący udział w ujednoliceniu zasad postępowania, niezbędnym do zapewnienia transparentności procesów. Certyfikacja daje gospodarstwom następujące korzyści: 

 • lepszy i łatwiejszy dostęp do rynku
 • jasność ustaleń z detalistami
 • możliwość podjęcia uczciwej walki konkurencyjnej
 • poprawa jakości i wielkości produkcji
 • możliwość obniżenia długoterminowych kosztów produkcji
 • skuteczniejsze zarządzanie procesami produkcyjnymi i kontrola nad kwestiami prawnymi
 • wzrost zaangażowania w doskonalenie działań.

Jak przygotować się do certyfikacji? 


Istotne jest pozytywne nastawienie, zaangażowanie oraz wyznaczenie konkretnych terminów wdrożenia i oceny. Przygotowanie się do certyfikacji wymaga zapoznania się z normą GLOBALG.A.P. 

Poznanie wymagań normy ułatwi podjęcie następnie następujących kroków:

 • Nawiązanie przejrzystego dialogu z kupującymi: konsultacje między właścicielami gospodarstw i kupującymi dotyczące jakości i wielkości produkcji ułatwiają współpracę i sprzyjają osiągnięciu zgodności z wymaganiami.
 • Niezbędna jest wiedza i doświadczenie: w razie potrzeby należy skorzystać z pomocy ekspertów i konsultantów.
 • Planowanie produkcji: działalność produkcyjną można planować pod kątem zgodności z wymaganiami normy.
 • Kontrola wejść: wszystkie wejścia do procesu produkcyjnego ocenia się pod kątem zgodności z wymaganiami normy.
 • Kontrola produktu w gospodarstwie: pod kątem bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i jakości.
 • Inwestycje w gospodarstwie: utrzymywanie wyposażenia w odpowiednim stanie, właściwa gospodarka odpadami, szkolenie pracowników, zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa miejsca pracy.
 • Prowadzenie zapisów: jest kamieniem milowym we wdrażaniu normy GLOBAL G.A.P i warunkiem zapewnienia  identyfikowalności.

DNV Business Assurance jest niezależną jednostką certyfikującą. Świadczymy usługi związane z certyfikacją według normy GLOBALG.A.P. IFA.

Kontakt:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij wniosek

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość

Powiązane uslugi: