Other sectors

Bezpieczeństwo informacji

​Informacje są niezwykle istotnymi aktywami każdej organizacji, a powierzone jej poufne informacje dotyczące klientów wiążą się ze szczególnymi obowiązkami. Nieuprawniony dostęp do ważnych informacji i kapitału wiedzy lub ich utrata może wywrzeć znaczący, negatywny wpływ na organizację, łącznie z zakłóceniem ciągłości działania, utratą strategicznej przewagi, podatnością na nadużycia oraz uszczerbkiem reputacji.

Kontakt:

Karolina Kolankiewicz

Koordynator ds. Szkoleń

Newsletter

Subskrybuj

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość