Other sectors

Zawiadomienie zarządu spółki Germanischer Lloyd Polen Sp. z o.o.

Zawiadomienie zarządu spółki Germanischer Lloyd Polen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („spółka”) z siedzibą w Gdyni o zamiarze połączenia spółki ze spółką „Det Norske Veritas Poland” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.