Zawiadomienie zarządu spółki DNV Poland Sp. z o.o.

Zawiadomienie zarządu spółki „Det Norske Veritas Poland” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni o zamiarze połączenia spółki ze spółką Germanischer Lloyd Polen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.

Dokumenty dotyczące połączenia DNV Poland Sp. z o.o. z Germanisher Lloyd Polen Sp. z o.o.

 

Projekt uchwały połączenie DNV PL (GL Polen)

 

Projekt uchwaly polaczenie GL Polen (DNV PL)

 

Oświadzczenie o stanie księgowym DNV

 

Oświadzczenie o stanie księgowym GL

 

Plan połączenia

 

Ustalenie wartości majątku GL

 

Projekt zmiany nazwy DNV PL (GL Polen)