Zarządzanie energią: norma ISO 50001:2018 już opublikowana

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała ISO 50001:2018 – nowe wydanie normy dotyczącej systemów zarządzania energią. Okres przejściowy dla dotychczasowych posiadaczy certyfikatów wynosi trzy lata.

Oznacza to, że do 21 sierpnia 2021 r. wszystkie certyfikaty zostaną uaktualnione pod katem wymagań ISO 50001:2018, w celu zapewnienia ich ciągłości. Po okresie przejściowym certyfikaty wydane według normy z 2011 r. stracą ważność. Po upływie 18 miesięcy od publikacji nowego standardu, jednostki certyfikujące, takie jak DNV GL, nie będą mogły przeprowadzać audytów według ISO 50001:2011.

ISO 50001:2018 została przeredagowana pod kątem założeń wspólnej struktury podstawowej norm systemowych ISO (HLS). Dzięki temu obecnie łatwiej będzie integrować certyfikację systemów zarządzania energią z ISO 9001 i ISO 14001. 

Sytuację skomentował Nicola Privato, Dyrektor Globalny ds. Operacyjnych i Usług Technicznych DNV GL – Business Assurance: 

„Światowe zużycie energii wykazuje tendencję wzrostową. Organizacje mają do odegrania bardzo ważną rolę w procesie dążenia do zrównoważonego rozwoju poprzez skuteczne zarządzanie energią i poprawę efektywności działania w zakresie jej zużycia. Wdrożenie normy ISO 50001 zmienia sposób zarządzania energią w organizacjach i proponuje przedsiębiorstwom najlepsze praktyki, sprzyjające ciągłemu doskonaleniu efektywności energetycznej, odpowiedzialnemu działaniu i poprawie wyników. Obecnie certyfikaty posiada już ok. 3000 firm, a mamy nadzieję, że w przyszłości liczba podmiotów stosujących normę będzie wciąż rosła.”

Zmiany, jakie wprowadza ISO 50001:2018

Opracowaniu nowego wydania normy przyświecały dwa główne cele: dostosowanie jej układu do struktury podstawowej HLS oraz zachowanie podstawowych pojęć i koncepcji zarządzania energią przyjętych w wersji z 2011 r.  

„Wraz z nowym wydaniem ISO 50001, układ wszystkich najważniejszych norm systemowych ISO będzie zgodny ze strukturą podstawową HLS, co jest oczywistą korzyścią dla użytkowników. W naszej opinii, zmiany w stosunku do wydania z 2011 r. mają charakter umiarkowany. Najwięcej nowości wiąże się z wprowadzeniem struktury podstawowej HLS, należy jednak odnotować także zmiany dotyczące samego obszaru zarządzania energią. Ci, którzy mieli już okazję zapoznać się ze strukturą podstawową HLS, bez trudu rozpoznają większość działań koniecznych do zachowania zgodności z mową normą"   – mówi Tor Gunnar Tollefsen, Dyrektor Globalny Usług ds.   Systemów Zarządzania w DNV GL - Business Assurance.  

Ze szczegółami dotyczącymi zmian można zapoznać się w artykule: Kluczowe zmiany między ISO 50001:2018 a ISO 50001:2011

Dyrektor Tllefsen zaznacza: „Wprawdzie wydaje się, że trzy lata to dużo czasu, doświadczenie mówi nam jednak, że proces przejścia przebiega w przedsiębiorstwach sprawnie i bez niepotrzebnego pośpiechu, gdy poprzedza go staranne planowanie i przygotowania. Zalecamy rozpoczęcie tych działań już teraz, zapoznanie się z nową normą i zidentyfikowanie braków, które wymagają uzupełnienia. Nasi specjaliści służą Państwu wsparciem.”

Jak rozpocząć przygotowania do przejścia na ISO 50001:2018

DNV GL jest akredytowaną jednostką certyfikującą w zakresie ISO 50001 i służy zarówno dotychczasowym, jak i nowym klientom pomocą w transferze lub uzyskaniu certyfikatu zgodności z nową wersją normy. Uporządkowane, metodyczne podejście sprawi, że proces ten przebiegnie sprawnie.'