Other sectors

Wykorzystanie norm w obszarze rozwoju innowacji i zrównoważonego rozwoju

dice representing sustainable and environmental goals

Trzy wiodące na świecie międzynarodowe organizacje normalizacyjne - ISO, IEC i ITU - ogłosiły 14 października Światowym Dniem Normalizacji. Normy są kluczową częścią codziennego życia, przyczyniając się do rozwoju innowacji i czyniąc nasz świat bezpieczniejszym.

Światowy Dzień Normalizacji

W 2023 organizatorzy Światowego Dnia Normalizacji działali pod hasłem "Wspólna wizja lepszego świata: Włączenie SDG 3". SDG 3 jest jednym z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez ONZ i koncentruje się na zapewnieniu zdrowego życia i promowaniu dobrobytu dla wszystkich. ISO deklaruje, że istnieją 3 534 normy pomagające spełnić zobowiązania SDG 3.  

"Niektóre z nich nie od razu kojarzą się z zapewnieniem zdrowego życia, ale tak jest i mówi to coś o potrzebie i wpływie norm każdego dnia, na całym świecie" - mówi Barbara Frencia, CEO Business Assurance w DNV. "Zachęcający jest zatem fakt, że 83% respondentów naszego ostatniego badania ViewPoint - aby wspierać swoje zobowiązania w zakresie SDG polega na swoich systemach zarządzania - a co za tym idzie, na normach". 

Normy sprawiają, że wszystko działa.  Zapewniają one najlepsze praktyki, zasady, definicje lub wytyczne wykorzystywane do projektowania i wytwarzania produktów lub wdrażania procesów w celu zarządzania ryzykiem i aspektami operacyjnymi. Od jakości po bezpieczeństwo, efektywność środowiskową, bezpieczeństwo informacji oraz różnorodność, równość i integrację - istnieją międzynarodowe i krajowe standardy dotyczące niemal wszystkiego. 

Niektórzy mogą uważać, że standardy są narzucane lub stanowią środek scentralizowanej kontroli, ale ich stosowanie chroni konsumentów, zapewnia niezawodność i ciągłe doskonalenie. Normy są często wynikiem konkretnej potrzeby i wspólnego rozwoju z udziałem przedsiębiorstw, ekspertów branżowych, organizacji pozarządowych, rządów i innych zainteresowanych stron. Co ważniejsze, choć standardy mogą być postrzegane jako statystyka, organizacje potrzebują ich, aby odpowiedzialnie, bezpiecznie i pewnie wykorzystywać innowacje. 

Na przykład sztuczna inteligencja (AI) została opisana jako "potencjalny zbawca świata". Z drugiej strony, jeśli nie jest wdrażana i zarządzana w sposób odpowiedzialny, negatywne konsekwencje mogą być znaczące. Prawdę mówiąc, dotyczy to wielu technologii i na przestrzeni dziejów standardy przyczyniły się do zapewnienia niezawodnego, etycznego, odpowiedzialnego i bezpiecznego rozwoju i stosowania. 

Ponieważ sztuczna inteligencja jest coraz częściej wykorzystywana w diagnostyce w szpitalach, jej prawidłowe wdrożenie ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania leczeniu opartemu na niewłaściwych założeniach. W związku z tym organizacje opieki zdrowotnej już teraz zwracają uwagę na nadchodzącą normę ISO 42001, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów i budować zaufanie do stosowania technologii.

https://brandcentral.dnv.com/mars/embed?o=01E54B610974F511&c=10651&a=N

9 listopada 2023

Pierwszy na świecie certyfikat OCS wystawiony przez DNV trafia do LyondellBasell

Tarragona/Essen, 17 października 2023 r. - LyondellBasell jest pierwszą firmą na świecie, która pomyślnie przeszła certyfikację zgodnie z programem certyfikacji OCS Europe opartym na inicjatywie Operation Clean Sweep (OCS). Certyfikat został wręczony 14 września 2023 r. w zakładzie firmy w Tarragonie w Hiszpanii przez Anę del Rio (Country Manager w DNV Iberia. Certyfikat potwierdza, że zakład ten spełnia wymagania programu OCS, stworzonego dla firm funkcjonujących w łańcuchu dostaw tworzyw sztucznych, jako pomoc w minimalizowaniu uwalniania do środowiska tworzyw sztucznych i w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

  • Other sectors
Zobacz więcej