Terminarz środowiskowy Q1 2022

Zdajemy sobie sprawę z ogromu obowiązków związanych ze sprawozdawczością w zakresie ochrony środowiska. Wiemy też, że niełatwo jest nadzorować terminowość w tym obszarze. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące sprawozdań, które należy złożyć w lutym i marcu 2022.

Kiedy Kogo dotyczy Gdzie składamy sprawozdanie Rodzaj sprawozdania

Kiedy

Ostatni dzień  lutego

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy korzystający ze środowiska w sposób gospodarczy- emisje do powietrza.

Gdzie składamy sprawozdanie

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) 

Rodzaj sprawozdania

Raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza 

Kiedy

Ostatni dzień  lutego

Kogo dotyczy

Podmioty, które stosują F-GAZY lub SZWO w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji (np. warsztaty samochodowe) urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach.

Gdzie składamy sprawozdanie

Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej I Klimatu (BOWOiK)

Rodzaj sprawozdania

Raport do Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC)

Kiedy

Ostatni dzień  lutego

Kogo dotyczy

Wprowadzający sprzęt, baterie lub akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, autoryzowani przedstawiciele oraz producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań 

Gdzie składamy sprawozdanie

Urząd marszałkowski

Rodzaj sprawozdania

Uiszczenie opłaty rocznej  BDO.

Kiedy

15 marca

Kogo dotyczy

Podmioty, które wytwarzają, zbierają lub przetwarzają odpady

Gdzie składamy sprawozdanie

Urząd marszałkowski

Rodzaj sprawozdania

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.

Kiedy

15 marca

Kogo dotyczy

Wytwórców komunalnych osadów ściekowych

Gdzie składamy sprawozdanie

Urząd marszałkowski

Rodzaj sprawozdania

Roczne sprawozdanie  o komunalnych osadach ściekowych za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.

Kiedy

15 marca

Kogo dotyczy

Wytwórców komunalnych osadów ściekowych

Gdzie składamy sprawozdanie

Urząd marszałkowski

Rodzaj sprawozdania

Roczne sprawozdania o wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy; o masie zebranego zużytego sprzętu, masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu; osiągniętych poziomach zbierania, odzysku oraz przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; przeprowadzonych kampaniach edukacyjnych. Składane za pomocą modułu sprawozdawczego w systemie BDO.  

Kiedy

15 marca

Kogo dotyczy

Organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Gdzie składamy sprawozdanie

Urząd marszałkowski

Rodzaj sprawozdania

Roczne sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii  i akumulatorów  za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.

Kiedy

15 marca

Kogo dotyczy

Zbierających zużyte baterie lub akumulatory

Gdzie składamy sprawozdanie

Urząd marszałkowski

Rodzaj sprawozdania

Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.

Kiedy

15 marca

Kogo dotyczy

Podmioty, które m.in.: importują, eksportują, produkują opakowania lub wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek.

Gdzie składamy sprawozdanie

Urząd marszałkowski oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 

Rodzaj sprawozdania

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca

The module failed to load