Other sectors

Terminarz środowiskowy Q1 2022

ISO 14001 - Environmental Management System

Zdajemy sobie sprawę z ogromu obowiązków związanych ze sprawozdawczością w zakresie ochrony środowiska. Wiemy też, że niełatwo jest nadzorować terminowość w tym obszarze. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące sprawozdań, które należy złożyć w lutym i marcu 2022.

Terminarz środowiskowy Q1 2022

Kiedy
Kogo dotyczy
Gdzie składamy sprawozdanie
Rodzaj sprawozdania
Kiedy
Ostatni dzień  lutego
Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy korzystający ze środowiska w sposób gospodarczy- emisje do powietrza.
Gdzie składamy sprawozdanie
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) 
Rodzaj sprawozdania
Raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza 
Kiedy
Ostatni dzień  lutego
Kogo dotyczy
Podmioty, które stosują F-GAZY lub SZWO w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji (np. warsztaty samochodowe) urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach.
Gdzie składamy sprawozdanie
Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej I Klimatu (BOWOiK)
Rodzaj sprawozdania
Raport do Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC)
Kiedy
Ostatni dzień  lutego
Kogo dotyczy
Wprowadzający sprzęt, baterie lub akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, autoryzowani przedstawiciele oraz producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań 
Gdzie składamy sprawozdanie
Urząd marszałkowski
Rodzaj sprawozdania
Uiszczenie opłaty rocznej  BDO.
Kiedy
15 marca
Kogo dotyczy
Podmioty, które wytwarzają, zbierają lub przetwarzają odpady
Gdzie składamy sprawozdanie
Urząd marszałkowski
Rodzaj sprawozdania
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
Kiedy
15 marca
Kogo dotyczy
Wytwórców komunalnych osadów ściekowych
Gdzie składamy sprawozdanie
Urząd marszałkowski
Rodzaj sprawozdania
Roczne sprawozdanie  o komunalnych osadach ściekowych za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
Kiedy
15 marca
Kogo dotyczy
Wytwórców komunalnych osadów ściekowych
Gdzie składamy sprawozdanie
Urząd marszałkowski
Rodzaj sprawozdania
Roczne sprawozdania o wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy; o masie zebranego zużytego sprzętu, masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu; osiągniętych poziomach zbierania, odzysku oraz przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; przeprowadzonych kampaniach edukacyjnych. Składane za pomocą modułu sprawozdawczego w systemie BDO.  
Kiedy
15 marca
Kogo dotyczy
Organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Gdzie składamy sprawozdanie
Urząd marszałkowski
Rodzaj sprawozdania
Roczne sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii  i akumulatorów  za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
Kiedy
15 marca
Kogo dotyczy
Zbierających zużyte baterie lub akumulatory
Gdzie składamy sprawozdanie
Urząd marszałkowski
Rodzaj sprawozdania
Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
Kiedy
15 marca
Kogo dotyczy
Podmioty, które m.in.: importują, eksportują, produkują opakowania lub wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek.
Gdzie składamy sprawozdanie
Urząd marszałkowski oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 
Rodzaj sprawozdania
Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.

Zobacz także

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca