Other sectors

Szkolenia dla monterów na rynek holenderski potwierdzone certyfikatem DNV GL

Certyfikowane szkolenia dla monterów rusztowań

DNV GL Business Assurance Poland partnerem strategicznym szkoleń dla monterów prowadzonych przez Yabimo.

Usługi certyfikacyjne DNV GL obejmują certyfikację osób wykonujących prace na wysokości. Praca przy wznoszeniu i demontażu rusztowań należy do zawodów, których certyfikacja może odbywać się na poziomie indywidualnym, w formie certyfikacji personelu. Certyfikacja osób wykonujących prace przy rusztowaniach regulują wymagania międzynarodowej normy akredytacyjnej ISO 17024:2012, co zapewnia niezależny, bezstronny charakter egzaminu. Dzięki temu profesjonalizm fachowców jest kontrolowany w rzetelny i wiarygodny sposób, co dla klientów stanowi gwarancję aktualności wiedzy i doświadczenia posiadaczy certyfikatu. Certyfikacja personelu podnosi jakość usług.


Jednym z kryteriów uzyskania certyfikatu jest otrzymanie pozytywnej rekomendacji, której podstawą jest pomyślny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego. Certyfikat zachowuje ważność przez 5 lat. Po upływie tego czasu konieczna jest weryfikacja kwalifikacji poprzez ponowne przystąpienie do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Wystawiony przez DNV GL certyfikat jest potwierdzeniem kwalifikacji personelu dotyczących  montażu i demontażu rusztowań.

Certyfikacja przebiega według schematu stosowanego przez holenderskie stowarzyszenie  Stichting Veilig Werken op Hoogte – www.svwoh.nl). Schemat certyfikacji dokumentuje wszystkie procedury i zasady obowiązujące przed, w trakcie i po egzaminie, który przeprowadza jedna z powszechnie uznawanych organizacji egzaminujących. Schemat certyfikacji opiera się na holenderskich wytycznych Richtlijn Steigers, zgodnych z europejskimi regulacjami dotyczącymi wznoszenia rusztowań.

Aktualność certyfikatów personelu można sprawdzić na stronie www.certcheck.nl 

2 lipca 2023

Jak podstawowe prawa ludzkiej głupoty mogą pomóc nam w poprawie bezpieczeństwa pracy?

Bezpośrednią motywacją do poruszenia tytułowego tematu w kontekście bhp była lektura niezwykle ciekawego eseju pt. „Podstawowe prawa ludzkiej głupoty”. Jego autor, Carlo Maria Cipolla (1922–2000), włoski ekonomista zajmujący się historią gospodarki i ekonomii, urodził się i umarł w Pawii, studiował ekonomię, potem nauczał na włoskich uniwersytetach, a od 1953 r. był profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. C. Cipolla napisał ten esej i opublikował własnym kosztem w roku 1976 – dla żartu. Nie przypuszczał, że ta krótka rozprawa zdobędzie światowy rozgłos i doczeka się poważnych studiów i opracowań naukowych z użyciem metod analizy statystycznej.

  • Other sectors
6 marca 2023

Sygnalizowanie nieprawidłowości – kiedy taki proces ma szansę na sukces?

Sygnalista. Warto przyswoić sobie to nowe pojęcie, które podobnie jak w wielu innych obszarach współczesnego języka, dostosowującego się do obecnej wrażliwości społecznej, zastępuje pejoratywne określenia osoby przekazującej dowolnej zwierzchności informacje na temat nieprawidłowości, nadużyć lub niezgodnych zachowań innych osób. Używanie dzisiaj innych określeń niż sygnalista jest passé, źle świadczy o osobie je wypowiadającej, jako o niedojrzałej, tkwiącej w przeszłych schematach myślowych, niemających dziś zastosowania. Kim jest więc sygnalista?

  • Other sectors
Zobacz więcej