Other sectors

Szkolenia dla monterów na rynek holenderski potwierdzone certyfikatem DNV GL

Certyfikowane szkolenia dla monterów rusztowań

DNV GL Business Assurance Poland partnerem strategicznym szkoleń dla monterów prowadzonych przez Yabimo.

Usługi certyfikacyjne DNV GL obejmują certyfikację osób wykonujących prace na wysokości. Praca przy wznoszeniu i demontażu rusztowań należy do zawodów, których certyfikacja może odbywać się na poziomie indywidualnym, w formie certyfikacji personelu. Certyfikacja osób wykonujących prace przy rusztowaniach regulują wymagania międzynarodowej normy akredytacyjnej ISO 17024:2012, co zapewnia niezależny, bezstronny charakter egzaminu. Dzięki temu profesjonalizm fachowców jest kontrolowany w rzetelny i wiarygodny sposób, co dla klientów stanowi gwarancję aktualności wiedzy i doświadczenia posiadaczy certyfikatu. Certyfikacja personelu podnosi jakość usług.


Jednym z kryteriów uzyskania certyfikatu jest otrzymanie pozytywnej rekomendacji, której podstawą jest pomyślny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego. Certyfikat zachowuje ważność przez 5 lat. Po upływie tego czasu konieczna jest weryfikacja kwalifikacji poprzez ponowne przystąpienie do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Wystawiony przez DNV GL certyfikat jest potwierdzeniem kwalifikacji personelu dotyczących  montażu i demontażu rusztowań.

Certyfikacja przebiega według schematu stosowanego przez holenderskie stowarzyszenie  Stichting Veilig Werken op Hoogte – www.svwoh.nl). Schemat certyfikacji dokumentuje wszystkie procedury i zasady obowiązujące przed, w trakcie i po egzaminie, który przeprowadza jedna z powszechnie uznawanych organizacji egzaminujących. Schemat certyfikacji opiera się na holenderskich wytycznych Richtlijn Steigers, zgodnych z europejskimi regulacjami dotyczącymi wznoszenia rusztowań.

Aktualność certyfikatów personelu można sprawdzić na stronie www.certcheck.nl 

30 maja 2022

13. Ogólnopolska konferencja ATESTU

Podmiotem działań behapowskich jest człowiek - ze wszystkim swoimi zdolnościami, ale i słabościami, ułomnościami, ograniczeniami, także zdrowotnymi. Ze swoim stosunkiem do ryzyka, wiedzą lub niewiedzą, uprzedzeniami, przekonaniem, że wypadki zdarzają się innym. Nie da się więc do człowieka podejść jako do jednej z maszyn czy do jakiegoś procesu technologicznego. Bhp "twarde" musi spotkać się z "miękkim", żeby osiągnąć sukces. Dlatego na najnowszej konferencji miesięcznika ATEST, która odbedzie się 1-3.06. w Krakowie, nie mogło zabraknąć reprezentanta DNV.

  • Automotive and aerospace
Zobacz więcej