Światowy Dzień Akredytacji: Wspieranie zaufania w handlu światowym.

W niestabilnym i zmieniającym się środowisku biznesowym akredytacja jest coraz ważniejszym wsparciem w budowaniu zaufania w handlu światowym.

Globalny handel nadal się rozwija pomimo przeszkód regulacyjnych i geopolitycznych, a także wyższych oczekiwań konsumentów. Wiążą się z tym obawy związane z cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, ochroną danych, oszustwami i autentycznością produktów oraz świadomością konsumentów na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa, zdrowia i etyki.

W konsekwencji firmy są zmuszone do poprawy kwalifikacji i zarządzania swoimi łańcuchami dostaw. Wydarzenia takie jak pandemia, konflikty zbrojne i fragmentacja regulacji wpłynęły na transport morski i dostęp do towarów i dóbr. Firmy musiały stać się bardziej odporne i zwinne w obliczu niedoborów surowców, presji inflacyjnej i zmian w łańcuchach dostaw. Ograniczenia w przemieszczaniu się wpłynęły również na zdolność do zapewnienia jakości istniejących i nowych dostawców.

Normy i certyfikacja od dawna stanowią podstawę globalnego handlu, zapewniając wspólne standardy jakości i bezpieczeństwa oraz zmniejszając koszty transakcyjne. Oceny zgodności zapewniają paszport zaufania, który umożliwia przepływ towarów i usług między gospodarkami bez konieczności przeprowadzania dodatkowych testów, inspekcji, certyfikacji, walidacji lub weryfikacji w gospodarce importującej.

"Przy przekraczaniu granic akredytacja jest niezbędna.  Firmy muszą wiedzieć, że współpracują z zaufaną jednostką certyfikującą działającą zgodnie z wysokimi standardami ustanowionymi przez jednostki akredytujące" - mówi Barbara Frencia, Business Assurance CEO w DNV.

Tegoroczny temat Światowego Dnia Akredytacji - Akredytacja: Wspieranie przyszłości światowego handlu - podkreśla, w jaki sposób akredytacja i akredytowane oceny zgodności wspierają trwającą restrukturyzację globalnego łańcucha dostaw. Nacisk kładziony jest na to, w jaki sposób akredytacja pomaga firmom w poszukiwaniu nowych rynków i możliwości inwestycyjnych, budowaniu odpornych i elastycznych łańcuchów dostaw oraz wspieraniu zobowiązań w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

"Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązkowymi normami, buduje niezbędne zaufanie i identyfikowalność produktów, a w konsekwencji także firm i dostawców.  Całe łańcuchy wartości opierają się na certyfikacji, aby umożliwić przepływ towarów i usług. Akredytowana certyfikacja wspiera niezbędne zaufanie", podsumowuje Barbara Frencia.

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca

The module failed to load