Światowe zapotrzebowanie na energię osiągnie szczytowy poziom w roku 2035, co powinno skłaniać do przeformułowania polityki inwestycji w energetykę

raport DNV GL Energy Transition Outlook

Londyn, 10 września 2018 r. - Jak wynika z opublikowanego przez DNV GL opracowania Energy Transition Outlook, ogólnoświatowe nakłady na energię liczone w stosunku do wartości dodanej wytworzonej w gospodarce czeka gwałtowne spowolnienie spowodowane spadkiem światowego zapotrzebowania na energię, który rozpocznie się w 2035 roku. Ta historyczna zmiana naszych potrzeb energetycznych będzie w dużej mierze efektem szybkiej elektryfikacji i wpisanej w nią efektywności energetycznej.

Energy Transition Outlook 2018 okładka raportu głównego

Dekarbonizacja koszyka energetycznego znajdzie odzwierciedlenie w trendach inwestycyjnych i spodziewanym do 2050 roku trzykrotnym wzroście nakładów na odnawialne źródła energii.  Wydatki na paliwa kopalne spadną natomiast o około jedną trzecią.  Generalnie, tempo wzrostu wydatków na energię ulegnie takiemu spowolnieniu, że w połowie stulecia ich udział w PKB spadnie w skali globalnej o ok. 44% w stosunku do poziomu dzisiejszego.

  • Elektryfikacja i stanowiąca jej nieodłączny element poprawa efektywności przyczynią się do spadku zapotrzebowania na energię, który rozpocznie się w połowie lat 30. bieżącego stulecia.
  • W skali globalnej, do roku 2050 udział wydatków na energię w PKB spadnie o 44%.
  • Koszyk energetyczny ulega gwałtownej dekarbonizacji: udział węgla swój szczyt ma już za sobą, najwyższe wskazanie udziału ropy naftowej nastąpi w 2023 roku, natomiast od roku 2026 obserwować będziemy zdecydowaną dominację gazu ziemnego. W połowie naszego stulecia nastąpi zrównanie udziału odnawialnych źródeł energii i paliw kopalnych.
  • Według naszych prognoz, takie tempo zmian nie wystarczy, by osiągnąć cel klimatyczny zakładający obniżenie wzrostu średniej temperatury poniżej 2 ⁰C. Jedynym sposobem realizacji ustaleń porozumienia paryskiego jest stworzenie silnej kombinacji kilku kierunków działania.

 Od początków epoki przemysłowej, rozwój ekonomiczny szedł w parze z wzrostem zużycia energii, jednakże w roku 2035 związek ten ostatecznie zaniknie – zapotrzebowanie na energię zacznie spadać, mimo ciągłego globalnego wzrostu PKB.

„Zarządy firm, podobnie jak rządy państw, powinny skupić swoją uwagę na czekającej nas gwałtownej zmianie w obszarze energetyki.  Podczas gdy w inwestowaniu oraz w polityce w coraz większym stopniu faworyzuje się gaz i odnawialne źródła energii, szybko postępująca elektryfikacja będzie przekładać się na poprawę efektywności, która wyprzedzi zarówno wzrost PKB, jak i wzrost populacji.  Skutkiem tego procesu będzie spadek światowego zapotrzebowania na energię, który nastąpi w ciągu niespełna 20 lat" - mówi Remi Eriksen, Przes Grupy DNV GL. „Zmiana jest nieunikniona. Ubiegłoroczny wzrost podaży energii ze źródeł odnawialnych, liczony w gigawatach, przekroczył podaż energii uzyskanej z surowców kopalnych, co znalazło odzwierciedlenie w zachowaniach pożyczkodawców.” 

Rola paliw kopalnych w naszej przyszłości energetycznej, choć nadal znacząca, ulegnie ograniczeniu, a w połowie bieżącego stulecia ich udział w koszyku energetycznym spadnie z obecnego poziomu ok. 80% do 50%.  W 2026 r., najbardziej znaczącym źródłem energii stanie się gaz ziemny, który w roku 2050 będzie zaspokajał 25% światowego zapotrzebowania na energię.  W 2023 r. nastąpi spadek udziału ropy naftowej. W przypadku węgla spadek ten już nastąpił.  Wśród źródeł odnawialnych, największymi graczami będą systemy fotowoltaiczne (16% światowej podaży energii) oraz elektrownie wiatrowe (12%), zaspokajając łącznie większość nowego zapotrzebowania na energię.

Tendencje elektryfikacyjne są już dziś bardzo wyraźne w przemyśle motoryzacyjnym.  W roku 2027, połowę samochodów sprzedawanych w Europie będą stanowiły pojazdy z napędem elektrycznym, a pięć lat później nastąpi to w Chinach, Indiach i Ameryce Północnej.  Zjawisko to przyczyni się do spadku udziału sektora motoryzacji w ogólnoświatowym zużyciu energii – z 27% do 20% w 2050 roku.

Niższy popyt na energię odbije się na poziomie inwestycji – należy się spodziewać, że w skali globalnej udział łącznych nakładów w PKB zmniejszy się z dzisiejszych 5,5% do 3.1%.  Jako, że na paliwa kopalne przypadnie mniejszy kawałek mniejszego ciastka, wydatki spadną o około jedną trzecią, do kwoty 2,1 biliona dolarów USA.  Spadek ten zostanie zrównoważony potrojeniem się sumy nakładów na źródła odnawialne (2,4 bln USD), jak i na sieci elektroenergetyczne (1,5 bln USD).  Zmieni się także struktura wydatków, z uwagi na to, iż inwestycje wiatrowe i słoneczne wymagają zwykle większych nakładów początkowych, przy niższych późniejszych kosztach eksploatacyjnych – w przeciwieństwie do wydobycia ropy naftowej i gazu.

Klimat na kuli ziemskiej ociepla się w stopniu wykraczającym poza 2-stopniowy limit wyznaczony w ramach porozumienia paryskiego, mimo że z charakteru przemian w energetyce wynika potencjał do podjęcia nadzwyczajnych działań, które pozwolą na dalsze ograniczania emisji.  Żaden cudowny środek nie istnieje, a do walki ze zmianą klimatyczną należy zaprząc wszystkie dostępne narzędzia, takie jak efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii oraz sekwestracja dwutlenku węgla.

„Musimy wykorzystać możliwości związane ze zmianą profilu energetycznego i podjąć nadzwyczajne działania mające na celu budowę zrównoważonej przyszłości.  Stoimy wobec szansy realizacji celów porozumienia paryskiego poprzez poprawę efektywności energetycznej, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz sekwestrację dwutlenku węgla, ale musimy działać już dziś” – mówi Eriksen. 

DNV GL świadczy usługi zarówno w obszarze odnawialnych źródeł energii, jak i w branży ropy naftowej i gazu, a opracowanie Energy Transition Outlook stało się wiodącym, niezależnym głosem w dyskursie na temat przyszłości energetycznej.  W drugim roku swojego istnienia, model został udoskonalony, czego efektem jest  bardziej agresywna prognoza elektryfikacji (45% zapotrzebowania na energię w podziale na nośniki, w porównaniu z 40% ) i nieco wyższe łączne zapotrzebowanie na energię (6%). 

***

O DNV GL
DNV GL to globalna firma zajmująca się zapewnieniem jakości i zarządzaniem ryzykiem. Kierując się naszym celem, jakim jest ochrona życia, mienia i środowiska, umożliwiamy naszym klientom zwiększenie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju ich działalności. Zapewniamy klasyfikację, ekspertyzę techniczną, oprogramowanie i niezależne doradztwo eksperckie dla branży morskiej, naftowej, gazowej, energetycznej i odnawialnej. Świadczymy również usługi w zakresie certyfikacji, łańcucha dostaw i zarządzania danymi dla klientów z różnych branż. Początki sięgają 1864 roku, a operacje w ponad 100 krajach sprawiają, że nasi eksperci angażują się w pomoc klientom, aby uczynić świat bezpieczniejszym, mądrzejszym i bardziej ekologicznym.

W jaki sposób wyprowadzono Energy Transition Outlook?
DNV GL opracował model światowego systemu energetycznego obejmujący zapotrzebowanie i dostawy energii na świecie oraz wykorzystanie i wymianę energii w obrębie dziesięciu regionów świata i pomiędzy nimi. Model obejmuje cały system energetyczny - od źródła do zastosowania końcowego - i symuluje wzajemne oddziaływanie jego komponentów.

W przypadku obrazów, wykresów i filmów związanych z Outlookiem – kliknij tutaj

Aby pobrać raporty - kliknij tutaj

Powiązane linki i pliki do pobrania

 

Odwiedź stronę ETO 2018 (ang.)

 

Obrazy, wykresy i filmy związane z Outlookiem

 

Pobierz raport (ang.)