SMETA wersja 6.1 – czyli nowe zmiany w kwestii audytów socjalnych

W maju 2019 na stronach platformy SEDEX opublikowano nowe wydanie metodologii SMETA wersja 6.1, która zastąpiła wersję 6.0 z 2017 roku. Wprowadzono ważne zmiany dotyczące m.in. kwestii narodowości pracowników, RODO, możliwości oceny dobrostanu pracowników.

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) stanowi metodologię audytową, która jest zestawieniem najlepszych praktyk z zakresu technik audytów etycznych. Została ona opracowana, aby wesprzeć i ustandaryzować proces audytu w obszarach 4 filarów: 

1. Standardy zatrudnienia, 
2. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy plus Środowisko 2 filar,
3. Środowisko 4 filar,
4. Etyka Biznesowa.  Podstawowy wariant audytu SMETA obejmuje 2 filary: Standardy zatrudnienia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy plus Środowisko 2 filar

Od 1 lipca 2019 roku wszystkie nowe audyty SMETA są już prowadzone i raportowane zgodnie z nową wersją 6.1.

Główne zmiany w nowym wydaniu

Kolejne wydanie metodologii SMETA wprowadza następujące zmiany

• Zmiana definicji pracownika migrującego i dodanie możliwości rejestrowania narodowości pracowników
• Wprowadzenie opcji dodania współrzędnych terenu / lokalizacji GPS
• Aktualizacja ochrony danych w odniesieniu do RODO
• Umożliwienie audytorom śledzenia narodowości pracowników z krajów objętych sankcjami ONZ - w ramach "prawa do pracy"
• Dodanie sekcji do oceny dobrostanu pracowników
• Niewypełnienie kwestionariusza samooceny przez audytowaną organizację przestało być klasyfikowane jako niezgodność

Okres przejściowy

Audyty częściowe (tzw. follow up) mające na celu weryfikację skuteczności działań korygujących do niezgodności pozostawionych w toku audytów SMETA 6.0, mogą być prowadzone w odniesieniu do tej samej wersji SMETA do 30 czerwca 2020 roku.

W przypadku konieczności powtórzenia audytu, będzie on prowadzony w odniesieniu do wersji SMETA 6.1.

Wszystkie organizacje, które chcą lub są zobowiązane do przeprowadzenia audytu SMETA mogą przygotować się do niego z pomocą wytycznych dostępnych na stronach SEDEX.

Współpraca z DNV GL

DNV GL przeprowadza audyty socjalne. Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą lub potrzebujesz więcej informacji - prosimy o kontakt z nami!