Other sectors

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP), czyli zmiany dotykające m.in. cały łańcuch dostaw materiałów opakowaniowych

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP)- zmiany, które mają uzdrowić recykling surowców wtórnych (w tym materiałów opakowaniowych) i zredukować ilość powstających odpadów, szczególnie odpadów opakowaniowych.

Opakowania DNV GL

System rozszerzonej odpowiedzialności producenta, to mechanizm wprowadzony unijnym Pakietem Dyrektyw Odpadowych definiujący m.in. zakres odpowiedzialności producentów za opakowania wprowadzane na rynek. Krajowe przepisy regulujące ROP muszą zostać uchwalone do lipca 2020 roku, a w Polsce nie wyszliśmy jeszcze z etapu konsultacji i wstępnych zapowiedzi przyszłego kształtu przepisów z zakresu ROP.

Dotychczasowe przepisy, zakładające, że w ramach ROP przedsiębiorcy partycypują w kosztach zbiórki, segregacji i przygotowywania do recyklingu materiałów opakowaniowych wprowadzanych na rynek, okazały się całkowicie nieefektywne, także dlatego, że do systemu recyklingu wpływa za mało środków. Oblicza się, że sprawne funkcjonowanie recyklingu surowców wtórnych wymagałoby nawet dwóch miliardów złotych rocznie, a według obowiązujących jeszcze zasad, producenci wprowadzają rocznie zaledwie ułamek tej kwoty (tj. kilkadziesiąt milionów). Ta sama opłata w innych krajach unijnych jest nawet kilkadziesiąt razy wyższa.

Należy więc spodziewać się, że jednym z priorytetów będzie wniesienie do systemu recyklingu dużo większych środków przez producentów wprowadzających na rynek opakowania (w tym wyroby w opakowaniach), tak, by to właśnie oni finansowali koszty netto całego systemu recyklingu: od selektywnej zbiórki, transportu do przetwarzania (z uwzględnieniem przychodów z ponownego użycia i sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z ich produktów).

W dalszym ciągu prowadzone są konsultacje z producentami i wszystko wskazuje na to, że opracowane będą też mechanizmy zachęty fiskalnej, promujące przyjazne dla środowiska, łatwiejsze do recyklingu materiały.

Reasumując, doprowadzenie do pełnej realizacji ROP wymaga m.in.:

  • zdefiniowania na nowo ról wszystkich uczestników sytemu, w szczególności wprowadzających produkty oraz działających w ich imieniu podmiotów określanych jako organizacje odzysku,
  • zwiększenia nadzoru nad działalnością organizacji odzysku np. poprzez wskazanie niezależnego organu nadzoru nad tymi podmiotami (tzw. regulator),
  • wprowadzenia nowych instrumentów ekonomicznych np. takich jak kaucje, zmienione opłaty recyklingowe od wprowadzonych opakowań, czy tak oczekiwane zróżnicowanie stawek dla opakowań łatwych do recyklingu (promujących ekoprojektowanie).

Co ostatecznie znajdzie się w polskich przepisach regulujących ROP? Dowiemy się już niebawem.

2 lipca 2023

Jak podstawowe prawa ludzkiej głupoty mogą pomóc nam w poprawie bezpieczeństwa pracy?

Bezpośrednią motywacją do poruszenia tytułowego tematu w kontekście bhp była lektura niezwykle ciekawego eseju pt. „Podstawowe prawa ludzkiej głupoty”. Jego autor, Carlo Maria Cipolla (1922–2000), włoski ekonomista zajmujący się historią gospodarki i ekonomii, urodził się i umarł w Pawii, studiował ekonomię, potem nauczał na włoskich uniwersytetach, a od 1953 r. był profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. C. Cipolla napisał ten esej i opublikował własnym kosztem w roku 1976 – dla żartu. Nie przypuszczał, że ta krótka rozprawa zdobędzie światowy rozgłos i doczeka się poważnych studiów i opracowań naukowych z użyciem metod analizy statystycznej.

  • Other sectors
6 marca 2023

Sygnalizowanie nieprawidłowości – kiedy taki proces ma szansę na sukces?

Sygnalista. Warto przyswoić sobie to nowe pojęcie, które podobnie jak w wielu innych obszarach współczesnego języka, dostosowującego się do obecnej wrażliwości społecznej, zastępuje pejoratywne określenia osoby przekazującej dowolnej zwierzchności informacje na temat nieprawidłowości, nadużyć lub niezgodnych zachowań innych osób. Używanie dzisiaj innych określeń niż sygnalista jest passé, źle świadczy o osobie je wypowiadającej, jako o niedojrzałej, tkwiącej w przeszłych schematach myślowych, niemających dziś zastosowania. Kim jest więc sygnalista?

  • Other sectors
Zobacz więcej