Rok niepodobny do innych – raport roczny DNV

Tak jak w przypadku wielu firm, rok 2020 był trudny także dla naszego biznesu. Mimo to grupa DNV zamknęła go, odnotowując przychody na poziomie 20 911 000 koron, co w porównaniu z rokiem 2019 oznacza spadek rzędu 3%. Raport roczny DNV za rok 2020 szczegółowo prezentuje nasze wyniki finansowe oraz zagadnienia ważne dla naszych klientów.

- Jako że miniony rok był jednym z najtrudniejszych w 157-letniej historii DNV, dobry wynik finansowy jest świadectwem siły i odporności spółki, a zarazem dowodem ciężkiej pracy i poświęcenia naszych pracowników na całym świecie. Jest już dostępny raport za rok 2020 przedstawiający szczegóły dotyczące wyników finansowych DNV oraz działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju. Prezes Grupy Remi Eriksen stwierdza w raporcie rocznym: „W trudnych czasach szczególnie dobitnie uświadamiam sobie, jak jestem dumny z tego, że pracuję dla tej firmy.”

Kiedy w początkach 2020 roku na całym świecie zaczęto wprowadzać lockdown, niepewność perspektyw skłoniła kierownictwo do podjęcia niełatwych decyzji. W ramach ograniczenia kosztów ponad połowa personelu została objęta częściowymi ograniczeniami etatów lub obniżką wynagrodzeń. Dzięki silnym relacjom z klientami oraz sprawnemu przestawieniu się na usługi cyfrowe, takie jak zdalne badania, inspekcje i audyty, DNV w sposób ciągły zapewnia swoim klientom wsparcie ich działań. Wydajna i bezpieczna infrastruktura informatyczna oraz poniesione w poprzednich latach znaczące nakłady na cyfryzację umożliwiły większości pracowników pracę z domu. Ponieważ finansowe skutki pandemii okazały się mniej dotkliwe dla naszego biznesu niż początkowo, zakładaliśmy, pod koniec roku wynagrodziliśmy pracownikom ich finansowe poświęcenia. 

Nakłady na cyfryzację usług poniesione we wszystkich strukturach DNV na przestrzeni kilku wcześniejszych lat, w roku 2020 okazały się bezcenne. Ilość przeprowadzanych zdalnie przeglądów statków wzrosła o 33%. Ponadto przeprowadzonych zostało ponad 20 zdanych inspekcji farm wiatrowych na całym świecie, co pomogło uniknąć niepożądanych opóźnień w realizacji projektów i zachować bezpieczeństwo operacyjne.

Oprócz współpracy w formule cyfrowej DNV oferuje szereg nowych usług stworzonych w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony klientów. Skutki pandemii szczególnie dotkliwie odczuła branża rejsów wycieczkowych. W oparciu o nasze doświadczenia w zakresie akredytacji szpitalnych w USA byliśmy w stanie wspomóc operatorów statków i promów wycieczkowych w ograniczaniu ryzyka funkcjonowania w dobie pandemii. Nowa certyfikacja pozwoliła operatorom rejsów wykazać się stosowaniem procedur zapewniających właściwe zapobieganie ryzyku zakażeń, jego kontrolowanie i łagodzenie, w celu ochrony zarówno klientów, jak i załóg.

Integralną częścią raportu rocznego DNV jest raport dotyczący zrównoważonego rozwoju. Przedstawia on szczegóły dotyczące śladu węglowego DNV oraz nasze działania zmierzające do ograniczania zużycia energii i przestawienia się na odnawialne źródła energii elektrycznej w zasilaniu wszystkich naszych biur i laboratoriów. Strategia zrównoważonego rozwoju DNV obejmuje ambitne cele zakładające osiągnięcie do roku 2025 korzystnego bilansu netto naszego wpływu na klimat, a także wzmożenie wysiłków na rzecz wspierania naszych klientów w dekarbonizacji, poprawy efektywności energetycznej oraz wkładu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

Więcej informacji dotyczących wyników finansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a także wydarzeń 2020 roku można znaleźć w Raporcie Rocznym DNV za rok 2020.