Skip to content

Raport energetyczny dla naszych Klientów

Zapraszamy organizacje podlegające obowiązkowi przeprowadzenia audytu energetycznego do rozpoczęcia współpracy z DNV GL Business Assurance. Podpisz z nami umowę do końca marca 2019 roku i otrzymaj bezpłatnie nasz raport specjalny – „Audyty energetyczne zrealizowane przez DNV GL Business Assurance Poland w pierwszym okresie obowiązku ustawowego przypadającego na rok 2017”.

Raport jest całościowym opracowaniem podsumowującym działania związane  z przeprowadzaniem przez DNV GL Business Assurance Poland audytów energetycznych w pierwszym okresie obowiązku przypadającego na rok 2017. Realizacja audytów dotyczyła organizacji, które podlegały obowiązkowi ustawowemu i zdecydowały się na jego przeprowadzenie.

22-stronicowy dokument odpowiada na pytania dotyczące istoty analizy energetycznej weryfikowanych organizacji, systemowego podejścia do wyznaczonych działań związanych z realizacją zadań jak również trudności podczas analizy energetycznej.

Ponadto, na podstawie wolumenu oszczędności określonych za pomocą profesjonalnych narzędzi i wysoce wykwalifikowanej kadry audytorów, przedstawia znaczenie realizacji długookresowych działań, zarówno bezinwestycyjnych, jak i szeroko pojętych inwestycji w kierunku podnoszenia efektywności energetycznej.

Raport, na podstawie struktury oraz charakteru rekomendacji, określa najczęściej spotykane obszary do poprawy wyniku energetycznego organizacji. Porusza również kwestię doboru najlepszych praktyk podczas organizacji szeroko pojętej analizy energetycznej,  na potrzeby spełnienia wymagań Ustawy o Efektywności Energetycznej  z dn. 20 maja 2016 r. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY. 

Wszelkich informacji udziela: Michał Skup - szef projektu

e-mail: Michal.Skup@dnvgl.com

tel: +48 506 288 333