Praktyczna realizacja celów klimatycznych w logistyce i transporcie

Głosy liderów biznesu oraz ekspertów organizacji branżowych na konferencji poświęconej praktyce realizacji celów klimatycznych w logistyce i transporcie

17-18 kwietnia 2024 r. w Gdyni odbyła się konferencja poświęcona praktyce realizacji celów klimatycznych w logistyce i transporcie. Konferencja zgromadziła liderów biznesu oraz ekspertów organizacji branżowych, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami oraz zaprezentowali m.in. najnowsze technologie proklimatyczne w biznesie. Organizatorami wydarzenia byli DNV, Deloitte i Grupa Unimot.

Podczas konferencji omawiano wyzwania i praktyczne rozwiązania związane z realizacją celów klimatycznych, takie jak te dotyczące pomiaru śladu węglowego, dekarbonizacji łańcuchów dostaw czy zgodności działalności przedsiębiorstw z Dyrektywą CSRD. Celem wydarzenia było zachęcenie organizacji do dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie dokonywanych zmian.

Przedstawiciel Deloitte rozpoczął merytoryczną część konferencji, omawiając główne wyzwania klimatyczne, przed którymi stoją przedsiębiorstwa w kontekście dostosowania się do nadchodzących zmian w obszarze zrównoważonego rozwoju. Zaprezentował również  rozwiązania proklimatyczne w transporcie lądowym, zwracając uwagę na poziom wyzwań transformacyjnych oraz istniejące już sposoby wspierające dekarbonizację w poszczególnych segmentach transportu i logistyki.

Firmy, które w najbliższym czasie nie opracują i nie wdrożą strategii dekarbonizacji zgodnej z poziomem ambicji porozumienia paryskiego, nie spełnią oczekiwań swoich klientów w tym zakresie. Będą również miały trudności ze zrealizowaniem wymogów prawnych wynikających z Dyrektywy CSRD – mówi Tomasz Gasiński, dyrektor w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej w Deloitte.

Tematem dyskusji na konferencji był również rozwój biopaliw. Przedstawiciel Grupy Unimot omówił potencjał oleju napędowego HVO 100%, który umożliwia redukcję emisji CO2 nawet o 94% w porównaniu z tradycyjnym olejem napędowym B0, stanowiąc rozwiązanie dla firm z sektora transportu i logistyki.

– Korzystanie z HVO nabiera szczególnego znaczenia w kontekście wymogów rynkowych oraz regulacyjnych, takich jak pakiet Fit for 55 oraz Dyrektywa CSRD. Jako lider wśród niezależnych importerów paliw ciekłych i gazowych w Polsce, zależy nam na oferowaniu rozwiązania, które wpisuje się w realizację strategii dekarbonizacji dla firm z sektora transportu i logistyki, jak i dla wszystkich przedsiębiorstw korzystających z usług tych branż – mówi Wojciech Iwulski, climate solutions director w Grupie Unimot.

Innowacyjne rozwiązania w logistyce morskiej, mające na celu zarówno poprawę efektywności operacyjnej, jak i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, zostały omówione podczas panelu poświęconego technologii proklimatycznych w logistyce morskiej przez przedstawiciela DNV.

– W branży morskiej widzimy obecnie bardzo dynamiczne zmiany w kwestii realizacji celów proklimatycznych. Z jednej strony wynika to z odgórnych regulacji – takich jak Fit for 55, czy planowane regulacje IMO, z drugiej z presji wywieranych przez właścicieli cargo. W najbliższym czasie będziemy obserwować znaczący wzrost zapotrzebowania na paliwa alternatywne, których podaż może być zbyt mała, żeby zaspokoić zapotrzebowanie wszystkich sektorów. Dlatego armatorzy, w celu spełnienia regulacji, zdecydowanie powinni zainwestować w rozwiązania pozwalające zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne floty, takie jak na przykład napędy wspomagane energią wiatru, lub rozważyć zastosowanie zeroemisyjnych napędów – mówi Paweł Grobelny, senior surveyor w DNV.

Podczas konferencji omówiono również kwestię pomiaru śladu węglowego przez przedsiębiorstwa. Ekspert firmy DNV Business Assurance przedstawił systemy zarządzania jako narzędzia, które mogą zapewnić rzetelne dane do obliczeń śladu węglowego organizacji.

– Organizacje stoją obecnie przed wyzwaniem dekarbonizacji swojej działalności. Dla części z nich jest to wymaganie prawne, a dla wielu będzie oczekiwaniem interesariuszy w ramach łańcucha wartości. Dostępność kompletnych i rzetelnych danych do obliczeń emisji gazów cieplarnianych jest niezbędna do zapewnienia wiarygodnych wyników w zakresie śladu węglowego. Funkcjonujące w organizacjach systemy zarządzania np. ISO14001 System Zarządzania Środowiskowego czy ISO50001 System Zarządzania Energią, stanowią dobre narzędzia gwarantujące podejście procesowe i uwzględnienie wszystkich danych wymaganych do poprawnych obliczeń śladu węglowego – mówi Michał Skup, senior lead auditor w DNV Poland.

Partnerami wydarzenia byli również CIRE.pl, Polska Platforma LNG i bioLNG, FOCUS on Business, Związek Pracodawców Forum Okrętowe, Invest in Pomerania oraz Polska Izba Biegłych Rewidentów.