Pierwszy standard dotyczący identyfikowalności tworzyw sztucznych odzyskiwanych z hydrosfery

Opracowana przez DNV GL, publicznie dostępna norma przedstawia najlepsze praktyki dotyczące weryfikacji autentyczności (Chain of Custody) tworzyw sztucznych odzyskiwanych z oceanów i rzek i buduje zaufanie klientów w stosunku do nowych produktów wykonanych z odzyskanego plastiku.

Odpady plastikowe w oceanach to olbrzymi problem, a jego rozwiązanie wymaga wprowadzenia przełomowych technologii oraz zaangażowania znacznych zasobów. Ponadto, pozyskanie plastiku z oceanów i rzek jest zaledwie pierwszym krokiem w zwalczaniu jednego z największych zagrożeń dla wód na Ziemi. W naszych oceanach można dziś naliczyć miliardy rozmaitych odpadów z tworzyw sztucznych, przy czym każdego dnia ich liczba wzrasta o około osiem milionów sztuk.  Skala wymaganych działań oznacza konieczność przestawienia się  na gospodarkę cyklu zamkniętego, czyli gospodarkę nie wprowadzającą odpadów do środowiska. 

Wykorzystanie porzuconego plastiku w nowych produktach jest niezbędne, a przetwarzanie go w coś wartościowego, za co klienci zechcą zapłacić, umożliwi zaistnienie cyrkularnych modeli biznesowych, których rola nie ogranicza się tylko do rozwiązania problemu utylizacji śmieci – mówi Nicola Privato, Dyrektor Operacji Globalnych i Dyrektor Techniczny DNV GL Business Assurance. - Skoro klienci chcą kupować takie produkty, a przedsiębiorstwa – nawet wielkie marki – chcą wnieść swój wkład do tego procesu, to wpływy ze sprzedaży mogą posłużyć do kontynuacji finansowania tego „wielkiego sprzątania. Aby jednak ludzie chcieli płacić za produkty, muszą mieć gwarancję ich autentyczności, pewność, że ten plastik naprawdę pochodzi z oceanu. 

Działania firm na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wyniki osiągane w tym zakresie, nawet jeśli są znaczące, czasem nie są upubliczniane, bo informowanie o nich klientów, w sposób wzbudzający zaufanie, bywa trudne. Ponadto, konieczne może być identyfikowanie nieprawdziwych deklaracji autentyczności lub oświadczeń dotyczących udziału procentowego przetworzonego plastiku w składzie wyrobu. Aby rozwiązać ten problem i zbudować zaufanie do gospodarki cyrkularnej w przypadku plastiku oceanicznego, organizacja The Ocen Cleanup zwróciła się do DNV GL. 

Wiedzieliśmy, że aby dać naszym zwolennikom dodatkową gwarancję, że nasze produkty zostały rzeczywiście wykonane z plastiku pochodzącego z Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci, potrzebne jest wsparcie cenionego, niezależnego podmiotu zewnętrznego – i właśnie dlatego wybraliśmy wiodącą jednostkę weryfikacyjną, jaką jest DNV GL. Mamy nadzieję, że nowa norma zwiększy zaufanie do produktów The Ocean Cleanup, które wkrótce zostaną wprowadzone na rynek - mówi Leonardo Avezzano, szef pionu waloryzacji w The Ocean Cleanup. 

Opracowana przez DNV GL norma jest pierwszym standardem gwarantującym autentyczność, pochodzenie i zawartość odzyskanego plastiku w składzie produktu. Taką identyfikowalność i przejrzystość trzeba budować od początku łańcucha wartości, a to wymaga kompleksowego procesu weryfikacji – od etapu pozyskania odpadów z wód oceanicznych, poprzez ich wydobycie na brzeg, transport i przetwarzanie, aż po sprzedaż.  

Organizacja The Ocean Cleanup wprowadziła najlepsze praktyki jako pierwsza, jednakże norma jest dostępna publicznie dla wszystkich, którzy zechcą ją stosować i uzyskać certyfikację.  Każda firma, która chciałaby poddać certyfikacji wykorzystywane przez siebie tworzywa sztuczne, musi najpierw poznać wymagania normy i wdrożyć odpowiednie procesy w całym łańcuchu wartości lub w jego części. Proces weryfikacji zapewnia pełną identyfikowalność odzyskanego porzuconego plastiku, dzięki czemu konsumenci przy zakupie produktu mogą sami sprawdzić jego autentyczność.