Skip to content

Pierwszy certyfikowany produkt pochodzący z plastiku oceanicznego

Okulary przeciwsłoneczne wykonane z plastiku odzyskanego z Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci uzyskały certyfikat DNV GL, który dla kupujących stanowi gwarancję pochodzenia i autentyczności.  

Certyfikacja ramek okularów została przeprowadzona pod kątem wymagań normy dla całego łańcucha przepływu materiału, czyli tworzyw sztucznych odzyskanych z hydrosfery. Jest to norma o charakterze publicznym, dostępna dla wszystkich organizacji zainteresowanych certyfikacją identyfikowalności i integralności plastiku wyłowionego z oceanów, rzek i jezior. 

„Wydobycie plastiku to dopiero pierwszy krok w walce z poważnymi zagrożeniami dla naszych oceanów i rzek. Przetwarzanie odpadów jest podstawowym źródłem finansowania ich dalszego odzyskiwania. W oceanach znajdują się niewyobrażalnie wielkie ilości plastiku, zatem i skala tych działań musi być ogromna.  Certyfikacja jest gwarancją autentyczności pochodzenia odzyskiwanych tworzyw i wytwarzanych z nich wyrobów” – mówi Luca Crisciotti, Prezes DNV GL-Business Assurance.  

Dzięki certyfikacji przeprowadzanej według wymagań normy przez niezależny podmiot, organizacjom łatwiej jest udowodnić klientom, z jakiego źródła pochodzi wykorzystany w produkcji surowiec oraz to, że na etapach między wydobyciem a wytworzeniem nowego wyrobu nie wprowadzono do niego żadnych innych składników, a całkowita waga plastiku oceanicznego pozostaje niezmieniona. Ponadto, certyfikacja zapewnia możliwość prześledzenia drogi tworzywa wstecz, aż do miejsca pozyskania. Uzyskanie certyfikacji wiąże się z koniecznością wdrożenia systemu i procesów spełniających wymagania normy. 

Wydobycie niezbędnych ilości plastiku wymaga przełomowych technologii, jak również znacznego nakładu wysiłków i zasobów.  Dla klientów, którzy kupując wyroby wykonane z ponownie przetworzonego plastiku pragną wnieść swój wkład w proces oczyszczania hydrosfery, niezależna certyfikacja stanowi zapewnienie autentyczności produktu.  

„Współpracę z The Ocean Cleanup rozpoczęliśmy niemal dwa lata temu, ponieważ przed opracowaniem standardu musieliśmy dogłębnie poznać cały proces i wszelkie potrzeby z nim związane. Domknięcie cyklu, w którym odpady zamieniają się w parę okularów słonecznych wykonanych z certyfikowanego plastiku z odzysku okazało się niezmiernie satysfakcjonujące” – mówi Luca Crisciotti.

Zdjęcie: The Ocean Cleanup