Other sectors

Pierwszy certyfikat ISRS wersja 8 w Polsce dla firmy Multilayer Pipe Company z grupy Wavin

Certyfikat ISRS wersja 8 dla MPC

Firma MPC z grupy Wavin przeszła ocenę zgodności na ISRS wersję 8.

Pragniemy poinformować, że nasz klient - firma MPC z grupy Wavin przeszła ocenę zgodności na ISRS wersja 8. jako pierwsza firma w Polsce.

Grzegorz Bulak, Kierownik Produkcji MPC: "ISRS wersja 8 jest kolejnym krokiem firmy w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i kultury pracy. Osiągneliśmy to wspólnie dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników w ten proces. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim i jestem przekonany, że to będzie zachęta do dalszego działania ".

ISRS TM (Międzynarodowy System Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – International Sustainability Rating System) - objęta prawami autorskimi DNV GL metoda zwana Międzynarodowym Systemem Oceny Zrównoważonego Rozwoju (ISRSTM) jest narzędziem oceny systemów zarządzania bezpieczeństwem znanym od blisko 40 lat. Jest to obiektywna i systematyczna ocena, która daje organizacjom dogłębny wgląd w aktualny stan efektywności systemu zarządzania. Pomaga również organizacjom w określeniu, w jaki sposób można poprawić wyniki w przyszłości i jak ich system zarządzania prezentuje się w porównaniu z innymi organizacjami w różnych sektorach. Można to osiągnąć poprzez porównanie wyników organizacji z danymi posiadanymi przez DNV GL.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

6 marca 2023

Sygnalizowanie nieprawidłowości – kiedy taki proces ma szansę na sukces?

Sygnalista. Warto przyswoić sobie to nowe pojęcie, które podobnie jak w wielu innych obszarach współczesnego języka, dostosowującego się do obecnej wrażliwości społecznej, zastępuje pejoratywne określenia osoby przekazującej dowolnej zwierzchności informacje na temat nieprawidłowości, nadużyć lub niezgodnych zachowań innych osób. Używanie dzisiaj innych określeń niż sygnalista jest passé, źle świadczy o osobie je wypowiadającej, jako o niedojrzałej, tkwiącej w przeszłych schematach myślowych, niemających dziś zastosowania. Kim jest więc sygnalista?

  • Other sectors
Zobacz więcej