Other sectors

Pierwszy certyfikat ISRS wersja 8 w Polsce dla firmy Multilayer Pipe Company z grupy Wavin

Certyfikat ISRS wersja 8 dla MPC

Firma MPC z grupy Wavin przeszła ocenę zgodności na ISRS wersję 8.

Pragniemy poinformować, że nasz klient - firma MPC z grupy Wavin przeszła ocenę zgodności na ISRS wersja 8. jako pierwsza firma w Polsce.

Grzegorz Bulak, Kierownik Produkcji MPC: "ISRS wersja 8 jest kolejnym krokiem firmy w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i kultury pracy. Osiągneliśmy to wspólnie dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników w ten proces. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim i jestem przekonany, że to będzie zachęta do dalszego działania ".

ISRS TM (Międzynarodowy System Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – International Sustainability Rating System) - objęta prawami autorskimi DNV GL metoda zwana Międzynarodowym Systemem Oceny Zrównoważonego Rozwoju (ISRSTM) jest narzędziem oceny systemów zarządzania bezpieczeństwem znanym od blisko 40 lat. Jest to obiektywna i systematyczna ocena, która daje organizacjom dogłębny wgląd w aktualny stan efektywności systemu zarządzania. Pomaga również organizacjom w określeniu, w jaki sposób można poprawić wyniki w przyszłości i jak ich system zarządzania prezentuje się w porównaniu z innymi organizacjami w różnych sektorach. Można to osiągnąć poprzez porównanie wyników organizacji z danymi posiadanymi przez DNV GL.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

30 maja 2022

13. Ogólnopolska konferencja ATESTU

Podmiotem działań behapowskich jest człowiek - ze wszystkim swoimi zdolnościami, ale i słabościami, ułomnościami, ograniczeniami, także zdrowotnymi. Ze swoim stosunkiem do ryzyka, wiedzą lub niewiedzą, uprzedzeniami, przekonaniem, że wypadki zdarzają się innym. Nie da się więc do człowieka podejść jako do jednej z maszyn czy do jakiegoś procesu technologicznego. Bhp "twarde" musi spotkać się z "miękkim", żeby osiągnąć sukces. Dlatego na najnowszej konferencji miesięcznika ATEST, która odbedzie się 1-3.06. w Krakowie, nie mogło zabraknąć reprezentanta DNV.

  • Automotive and aerospace
Zobacz więcej