Skip to content

Ocean Cleanup wybrało DNV GL do weryfikacji pochodzenia plastiku oceanicznego

Półtora roku trwało wypracowanie przez DNV GL i The Ocean Cleanup zestawu kryteriów i procesów weryfikacyjnych służących budowaniu zaufania klientów i zapewnianiu przejrzystości działania na kiełkującym właśnie rynku plastiku oceanicznego.

12 grudnia 2019, The Ocean Cleanup – holenderska organizacja non-profit opracowująca zaawansowane technologie usuwania z oceanów zanieczyszczających je plastikowych odpadów – przetransportowała do kanadyjskiego Vancouver pierwszą partię plastiku oceanicznego, będącą owocem wyprawy do Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci –  największego na świecie, zajmującego powierzchnię 1,6 mln kilometrów kwadratowych dryfującego skupiska odpadów z plastiku. Przetworzone odpady będą wykorzystywane do produkcji wyrobów, których sprzedaż dostarczy środków do finansowania dalszego usuwania śmieci oceanicznych. W celu potwierdzenia pochodzenia materiałów, z których powstaną wytwarzane w taki sposób produkty, organizacja The Ocean Cleanup podjęła współpracę z DNV GL jako partnerem zapewniającym weryfikację źródła surowca. 

 – W celu zapewnienia transparentności rynku, zwróciliśmy się do DNV GL, wiodącej jednostki certyfikacyjnej, o stworzenie standardu umożliwiającego certyfikację plastiku oceanicznego.  DNV GL prześledzi krok po kroku całą drogę surowca, potwierdzając, że nasze produkty powstają w całości ze śmieci wydobytych z oceanu – mówi Boyan Slat, założyciel i prezes The Ocean Cleanup.

Od odpadu do produktu

Przyjąwszy za podstawowy cel utrzymanie ciągłości oczyszczania wód oceanicznych, organizacja The Ocean Cleanup zaplanowała stworzenie łańcucha wartości, którego początkiem są wydobyte odpady. Zamierzenie polega na stworzeniu atrakcyjnych, zrównoważonych produktów wykonanych z materiałów pozyskanych z Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci. Początek tego historycznego przedsięwzięcia wyznacza przewiezienie na ląd pierwszych plastikowych „połowów” The Ocean Cleanup. Żaden (z dotąd dostępnych na rynku produktów) nie został wykonany w 100% z przetworzonego plastiku oceanicznego, co sprawia, że organizacja stoi wobec bardzo ambitnego wyzwania.

Weryfikacja pochodzenia plastiku oceanicznego

Niezależna weryfikacja pochodzenia plastiku nie jest na razie obowiązkowa, zatem materiał wykorzystany do produkcji wyrobów oznaczonych jako „wykonane z plastiku oceanicznego” nie musi pochodzić w całości z oceanu. Aby zwiększyć przejrzystość swoich działań, The Ocen Cleanup podda wykorzystywane przez siebie materiały weryfikacji prowadzonej przez DNV GL – lidera w branży certyfikacji.  

Prace nad sformułowaniem wymagań oraz zaprojektowaniem procesów weryfikacji trwały w DNV GL przez półtora roku. Procesy te zabezpieczą najwyższą identyfikowalność pochodzenia surowca oraz umożliwią jednoznaczne zdefiniowanie, czym jest plastik oceaniczny, zapewniając w ten sposób transparentność kiełkującego na razie rynku.  Kolejnym etapem będzie przekształcenie wymagań w standard – normę, którą będą mogli stosować wszyscy zainteresowani certyfikacją plastiku oceanicznego. Pozwoli to na określenie i zweryfikowanie pochodzenia przetworzonego materiału, dzięki czemu klienci zyskają pewność, że kupują wyroby wykonane w całości z plastiku pozyskanego w procesie oczyszczania wód oceanicznych.

Budowanie zaufania poprzez standaryzację i niezależną weryfikację jest misją DNV GL już od ponad 155 lat.  Naszym celem zawsze było podejmowanie aktualnych wyzwań, a tym samym zwiększanie bezpieczeństwa i równowagi w działaniu w przejrzysty sposób.  Kupując produkty zweryfikowane przez DNV GL klienci zyskują całkowitą pewność, że mają do czynienia z plastikiem oceanicznym i że wspierają funkcjonowanie całego mechanizmu – mówi  prezes DNV GL-Business Assurance, Luca Crisciotti.


O DNV GL

DNV GL jest wiodącym globalnym dostawcą usług w dziedzinie zapewniania jakości i zarządzania ryzykiem. Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, ułatwiamy naszym klientom poprawę bezpieczeństwa działań i funkcjonowanie w sposób zgodny z zasadami odpowiedzialnego biznesu. W ponad 100 krajach nasi specjaliści z oddaniem służą pomocą klientom z branży morskiej, ropy naftowej i gazu, energii i innych obszarów przemysłu w dążeniu by uczynić świat bezpieczniejszym, bardziej nowoczesnym i ekologicznym.

Jako wiodąca na świecie jednostka certyfikująca, DNV GL pomaga przedsiębiorstwom w zapewnieniu zgodności ich organizacji, wyrobów, personelu, obiektów i łańcuchów dostaw z wymaganiami, oferując usługi certyfikacji, weryfikacji, oceny i szkolenia. W procesie partnerskiej współpracy z klientami, budujemy stabilny biznes i zaufanie interesariuszy we wszystkich branżach.

The Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup tworzy zaawansowane technologie mające na celu oczyszczanie oceanów z plastiku.

Organizacja, którą w 2013 roku  założył Boyan Slat, zatrudnia obecnie ok. 90 inżynierów i badaczy. Jej siedziba mieści się w Rotterdamie.

Zamiast wydobywania odpadów przy użyciu statków i sieci, co trwałoby długie lata i wymagało wielomiliardowych nakładów, The Ocean Cleanup planuje rozmieścić na wodach oceanicznych długie pływające zapory tworzące rodzaj sztucznej linii brzegowej, dzięki czemu wiatr, fale i prądy morskie doprowadzą do koncentracji i wychwycenia skupisk plastikowych odpadów.  Zgodnie z planem, po uzyskaniu pełnych zdolności operacyjnych, systemy pasywnego gromadzenia będą co pięć lat eliminowały 50% Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci.

W uzupełnieniu rozwiązania problemu dryfujących po wodach oceanicznych „wysp” śmieci, organizacja opracowała technologię  Interceptor mającą na celu zapobieganie przenoszeniu plastikowych odpadów do mórz przez wpadające do nich rzeki. W ramach tych działań odpowiednie kolektory zainstalowano już w stolicy Indonezji, Dżakarcie oraz w malezyjskim porcie Klang. Ponadto, trwają przygotowania do uruchomienia kolejnych urządzeń na całym świecie..

The module failed to load