Nowy standard ISO/IEC 42001 zwiększy zaufanie do sztucznej inteligencji (AI)

18 grudnia 2023 roku została opublikowana norma ISO/IEC 42001 dotycząca systemów zarządzania AI (Artificial Intelligence), mająca na celu pomóc firmom i organizacjom w opracowaniu solidnych ram zarządzania sztuczną inteligencją (AI).

Coraz częstsze wdrażanie sztucznej inteligencji (AI) przez dostawców produktów i usług spowodowało również rosnącą nieufność wobec nowej technologii. ISO/IEC 42001 to pierwszy międzynarodowy standard systemu zarządzania dla bezpiecznego i niezawodnego rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji.

Z zadowoleniem przyjmując nowy standard, Thomas Douglas, Global ICT Industry Manager w DNV, powiedział: "Istnieje wyraźna i zdecydowana potrzeba wprowadzenia standardu dotyczącego technologii AI i jej zastosowań. Może on naprawdę pomóc w zarządzaniu ryzykiem i zapewnieniu skutecznego, bezpiecznego i etycznego zastosowania, które sprzyja zaufaniu wśród organizacji i użytkowników. Cieszymy się, że w końcu się pojawił i jesteśmy podekscytowani tym, jak pomoże organizacjom w rozwoju".

Organizacje chętnie korzystają z możliwości oferowanych przez sztuczną inteligencję. Istnieje jednak potrzeba zachowania ostrożności, aby rozwiać obawy interesariuszy i sprostać pojawiającym się zagrożeniom i regulacjom. Aby rozwiać niektóre obawy związane ze sztuczną inteligencją, rządy na całym świecie wprowadzają lub planują przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące jej wykorzystanie, w tym nadchodzącą unijną ustawę o sztucznej inteligencji.

Nowa norma zawiera wymagania dotyczące certyfikowanych ram systemu zarządzania sztuczną inteligencją, które umożliwią organizacjom uzyskanie maksymalnych korzyści, a jednocześnie zapewnią interesariuszy, że systemy zostały opracowane i są zarządzane w sposób odpowiedzialny.

Przyjmując podobne podejście do ISO 9001 w zakresie zarządzania jakością i ISO 27001 w zakresie bezpieczeństwa informacji, ISO/IEC 42001 zapewnia najlepsze praktyki, zasady, definicje i wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem i aspektami operacyjnymi.

Cele normy ISO/IEC 42001 można podsumować następująco:

  • Promowanie rozwoju i wykorzystania systemów sztucznej inteligencji, które są godne zaufania, przejrzyste i odpowiedzialne.
  • Podkreślanie zasad i wartości etycznych, takich jak sprawiedliwość, niedyskryminacja i poszanowanie prywatności podczas wdrażania systemów sztucznej inteligencji, aby spełnić oczekiwania interesariuszy.
  • Pomaganie organizacjom w identyfikowaniu i ograniczaniu ryzyka związanego z wdrażaniem sztucznej inteligencji, co z kolei poprawia wydajność i zmniejsza koszty.
  • Utrzymanie zgodności z przepisami, w tym wymogami ochrony danych.
  • Budowanie większego zaufania do zarządzania sztuczną inteligencją poprzez zachęcanie organizacji do priorytetowego traktowania ludzkiego dobrostanu, bezpieczeństwa i doświadczenia użytkownika w projektowaniu i wdrażaniu sztucznej inteligencji.

"Technologia AI jest bardzo obiecująca, ale jak każda innowacja, aby była skuteczna, musi być wdrażana w sposób odpowiedzialny. Na przykład, jeśli jesteś szpitalem, chcesz ratować życie, prawda? Jako globalna jednostka certyfikująca systemy zarządzania, DNV chętnie współpracuje z klientami, pomagając im budować zaufanie do stosowania sztucznej inteligencji" - mówi Thomas Douglas.

The module failed to load