Other sectors

Nowy standard ISO/IEC 42001 zwiększy zaufanie do sztucznej inteligencji (AI)

AI chatbot usage and concepts

18 grudnia 2023 roku została opublikowana norma ISO/IEC 42001 dotycząca systemów zarządzania AI (Artificial Intelligence), mająca na celu pomóc firmom i organizacjom w opracowaniu solidnych ram zarządzania sztuczną inteligencją (AI).

Coraz częstsze wdrażanie sztucznej inteligencji (AI) przez dostawców produktów i usług spowodowało również rosnącą nieufność wobec nowej technologii. ISO/IEC 42001 to pierwszy międzynarodowy standard systemu zarządzania dla bezpiecznego i niezawodnego rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji.

Z zadowoleniem przyjmując nowy standard, Thomas Douglas, Global ICT Industry Manager w DNV, powiedział: "Istnieje wyraźna i zdecydowana potrzeba wprowadzenia standardu dotyczącego technologii AI i jej zastosowań. Może on naprawdę pomóc w zarządzaniu ryzykiem i zapewnieniu skutecznego, bezpiecznego i etycznego zastosowania, które sprzyja zaufaniu wśród organizacji i użytkowników. Cieszymy się, że w końcu się pojawił i jesteśmy podekscytowani tym, jak pomoże organizacjom w rozwoju".

Organizacje chętnie korzystają z możliwości oferowanych przez sztuczną inteligencję. Istnieje jednak potrzeba zachowania ostrożności, aby rozwiać obawy interesariuszy i sprostać pojawiającym się zagrożeniom i regulacjom. Aby rozwiać niektóre obawy związane ze sztuczną inteligencją, rządy na całym świecie wprowadzają lub planują przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące jej wykorzystanie, w tym nadchodzącą unijną ustawę o sztucznej inteligencji.

Nowa norma zawiera wymagania dotyczące certyfikowanych ram systemu zarządzania sztuczną inteligencją, które umożliwią organizacjom uzyskanie maksymalnych korzyści, a jednocześnie zapewnią interesariuszy, że systemy zostały opracowane i są zarządzane w sposób odpowiedzialny.

Przyjmując podobne podejście do ISO 9001 w zakresie zarządzania jakością i ISO 27001 w zakresie bezpieczeństwa informacji, ISO/IEC 42001 zapewnia najlepsze praktyki, zasady, definicje i wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem i aspektami operacyjnymi.

Cele normy ISO/IEC 42001 można podsumować następująco:

  • Promowanie rozwoju i wykorzystania systemów sztucznej inteligencji, które są godne zaufania, przejrzyste i odpowiedzialne.
  • Podkreślanie zasad i wartości etycznych, takich jak sprawiedliwość, niedyskryminacja i poszanowanie prywatności podczas wdrażania systemów sztucznej inteligencji, aby spełnić oczekiwania interesariuszy.
  • Pomaganie organizacjom w identyfikowaniu i ograniczaniu ryzyka związanego z wdrażaniem sztucznej inteligencji, co z kolei poprawia wydajność i zmniejsza koszty.
  • Utrzymanie zgodności z przepisami, w tym wymogami ochrony danych.
  • Budowanie większego zaufania do zarządzania sztuczną inteligencją poprzez zachęcanie organizacji do priorytetowego traktowania ludzkiego dobrostanu, bezpieczeństwa i doświadczenia użytkownika w projektowaniu i wdrażaniu sztucznej inteligencji.

"Technologia AI jest bardzo obiecująca, ale jak każda innowacja, aby była skuteczna, musi być wdrażana w sposób odpowiedzialny. Na przykład, jeśli jesteś szpitalem, chcesz ratować życie, prawda? Jako globalna jednostka certyfikująca systemy zarządzania, DNV chętnie współpracuje z klientami, pomagając im budować zaufanie do stosowania sztucznej inteligencji" - mówi Thomas Douglas.

11 stycznia 2024

Kategoria ryzyka i ocena poziomu ufności do zaplanowanych działań prewencyjnych

Chcę w niniejszym artykule wskazać na dwa aspekty związane z oceną ryzyka, rozumianą jako podstawowe narzędzie kadry kierowniczej do planowania systemowego zarządzania bezpieczeństwem pracy. Kiedy weryfikuję podczas audytów wyniki oceny ryzyka, zawsze dziwi mnie duża determinacja autorów do sprowadzenia wszystkich zagrożeń do najniższego poziomu ryzyka. Nie potrafię zrozumieć tej tendencji. Odnoszę wrażenie, że dość często ocenę ryzyka zawodowego traktuje się wyłącznie jako spełnienie wymagania prawnego: jest ocena ryzyka, pracownicy są zapoznani – jest bezpiecznie i już.

  • Other sectors
Zobacz więcej