Other sectors

Nowy standard IFS HPC V3 został opublikowany 20 grudnia 2022 roku.

HPC 420 standard for Home, Laundry and Personal Care products

Nowy standard będzie podlegał audytowi na zasadzie dobrowolności od 1 czerwca 2023 r., a obowiązkowo od 1 września 2023 r.

Najistotniejsze zmiany i ulepszenia zawarte w wersji 3 normy to:
  • Audyt jest bardziej solidny i spójny.
  • Firmy mają teraz możliwość przeprowadzenia audytu bez zapowiedzi.
  • Sformułowanie wymogów jest bardziej spójne i nakazowe, aby zapewnić lepszą zrozumiałość.
  • Zaktualizowano system punktacji.
  • Kultura bezpieczeństwa produktów została włączona do wymagań.
  • Uproszczono zatwierdzanie nowych audytorów, uwzględniając podejście audytorów w toku.

W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi konsultantami.