Skip to content

Nowe wymagania FSSC 22000 dotyczące audytowania

FSSC 22000 opublikowała nowy załącznik do systemu, który określa wymogi dla jednostek certyfikujących w zakresie wykorzystania ICT podczas audytów. Opublikowano także zmiany dotyczące przeprowadzania audytów specjalnych oraz aktualizacje związane z przejściem na FSSC 22000 wersja 5.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie FSSC 22000, przedstawiamy istotne aktualizacje związane z przeprowadzanymi audytami FSSC. 

Audyty specjalne 

Audyty specjalne mają na celu przełożenie terminu audytu okresowego / przedłużenie certyfikatu o 6 miesięcy. 

FSSC poinformowała, że firmy, które zostały dotknięte skutkami pandemii COVD-19 po 1 sierpnia 2020 r., nadal mają możliwość przeprowadzenia oceny ryzyka oraz przesunięcia terminu/przedłużenia certyfikatu. Pomyślny wynik audytu specjalnego pozwala na przełożenie audytu według wersji 5 na późniejszy termin; w przypadku recertyfikacji kolejny audyt według Wersji 5 zostanie przeprowadzony w okienku czasowym wyznaczonym wydłużonym terminem ważności.

Załącznik 9 - ICT Technologie informatyczne i komunikacyjne – metody audytowania

Załącznik 9 do standardu FSSC opisuje metody audytowania z wykorzystaniem technologii informatyczno-telekomunikacyjnych: dwuetapowy audyt obejmujący działania zdalne (przegląd dokumentów + wywiady) oraz wykonywane na terenie zakładu.

Zwykle maksymalny odstęp czasowy między audytem zdalnym i czynnościami fizycznymi na miejscu wynosi 30 dni kalendarzowych 

W razie poważnych zdarzeń, takich jak sytuacja kryzysowa związana z Covid-19, odstęp czasu między audytem zdalnym i fizycznym może zostać wydłużony do 90 dni

Metodę audytowania z wykorzystaniem ICT można wykorzystać także w przypadku audytów przesuniętych w czasie po audycie specjalnym. Przełożenie audytu recertyfikacyjnego na późniejszy termin -> Planowanie audytu z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych -> audyt zdalny + audyt fizyczny nie później niż w ciągu 90 dni, ale przed upływem wydłużonego terminu ważności certyfikatu. 

Przełożenie audytu okresowego na późniejszy termin -> Planowanie audytu mieszanego -> audyt zdalny + audyt fizyczny nie później niż w ciągu 90 dni, ale przed końcem bieżącego roku.

Przejście na FSSC Wersja 5

Proces przejścia na Wersję 5 należy zakończyć do 31 grudnia 2020. W przypadku audytów specjalnych, audyt w nadzorze według Wersji 5 można przesunąć maksymalnie o 6 miesięcy, jednakże musi się on zakończyć w danym roku kalendarzowym. W przypadku recertyfikacji, ważność certyfikatu według wersji 4.1 można przedłużyć o 6 miesięcy, natomiast audyt recertyfikacyjny według Wersji 5 musi się odbyć w okienku czasowym wyznaczonym wydłużonym terminem ważności (w takim przypadku certyfikat zostaje wydany ponownie i zaktualizowany na stronie internetowej FSSC). Aby zmieścić się w terminach przejścia, w pierwszej kolejności dołożymy wszelkich starań by przeprowadzić audyt aktualizujący certyfikat do Wersji 5 w 2020 r. W razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, audyt wg. Wersji 5 może się odbyć w 2021 r., przed 29 czerwca 2021, jednak wyłącznie w drodze wyjątku, przy czym wymaga to powiadomienia FSSC najpóźniej do 31.12.2020; należy mieć na uwadze, że w wyniku przełożenia audytu aktualizującego do Wersji 5, w roku 2021 odbędą się dwa audyty.
The module failed to load